KIK-V, hoe staat het er mee?

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatiekwaliteit, met minder administratieve lasten. Daartoe wordt een afsprakenset ontwikkeld in lijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Na de inventarisatie- en ontwerpfase bevindt het programma zich nu in de toetsfase. Daarna volgt de implementatiefase – de laatste fase van het project. KIK-V organiseerde in juni 2 webinars om zorgaanbieders te informeren over de stand van zaken van het programma.

Op de hoogte

Aan de webinars namen 21 (voornamelijk) kwaliteitsadviseurs deel van zorgaanbieders die vanuit de eerdere nulmeting van KIK-V betrokken zijn bij het programma. Zij werden bijgepraat over de stand van zaken van KIK-V en specifiek over de afsprakenset die in ontwikkeling is. Eind 2020 wordt de 1e afsprakenset over de kwaliteitsthema’s ‘personeelssamenstelling’ en ‘basisveiligheid’ opgeleverd.

Een deelnemer aan het webinar vertelde na afloop: “Ik ben weer op de hoogte van de stand van zaken van KIK-V. Ik ga nu met mijn collega’s bekijken of onze organisatie mee kan doen aan de toetsfase. Zo kunnen we belangrijke input leveren op de afsprakenset waar veel zorgaanbieders bij gebaat zijn.”

Videobellen
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Praktijktoetsen

KIK-V organiseert in 2020 praktijktoetsen voor zorgaanbieders over de set van afspraken en over de implementatie van deze afspraken. De praktijktoetsen bestaan uit 3 onderdelen: afsprakenset, technische pilot en voorbereiding op implementatie.

In de praktijktoetsen wordt getest in hoeverre de onderdelen van de afsprakenset van toegevoegde waarde zijn voor de zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen aan 1 of meerdere onderdelen meedoen. In technische pilots wordt de technische werking van de uitwisseling getest met behulp van een geanonimiseerde dataset van gegevens afkomstig uit een bronsysteem van een zorgaanbieder. In een praktijktoets implementatie bekijken we wat het voor zorgorganisaties betekent om straks te gaan werken volgens de afsprakensets van KIK-V. En hoe ondersteunende middelen zorgaanbieders kunnen helpen bij de implementatie.

Zorgaanbieders vroegtijdig betrekken

De praktijktoetsen leveren belangrijke informatie op voor de ontwikkeling van de afsprakenset. Het geeft inzicht of de afsprakenset die tot nu toe is ontwikkeld voorziet in de behoefte bij zorgaanbieders. Ook bieden de toetsen de mogelijkheid zorgaanbieders in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de afsprakenset. Op deze manier kunnen zorgaanbieders zich voorbereiden op mogelijke wijzigingen voor hun organisatie.

Heeft uw organisatie interesse in deelname aan de toetsfase van KIK-V? Of wilt u meer informatie ontvangen over hoe uw verpleeghuisorganisatie kan aansluiten bij KIK-V? Neem dan contact op met KIK-V.