Online bijeenkomst zorgorganisaties Kennemerland

Op vrijdag 4 september organiseerde KIK-V een online bijeenkomst met vijf zorgorganisaties uit de regio Kennemerland. Zij waren vanaf het begin betrokken bij KIK-V en doen als regio mee aan de proefimplementatie van de afsprakenset KIK-V. Deze online kick-off van de proefimplementatie had vooral een verkennend karakter: gekeken werd hoe de regionale implementatie wordt vormgegeven en hoe de regio daarin samen kan optrekken.

Nieuwe fase KIK-V: start implementatie

De vijf deelnemende zorgaanbieders (Zorgbalans, Kennemerhart, Reinalda, Viva! Zorggroep en St. Jacob) maakten al vroeg kenbaar dat zij actief wilden deelnemen aan programma KIK-V, zowel als individuele zorgaanbieder als gezamenlijk, in regionaal verband. Gezien het enthousiasme van deze zorgaanbieders is besloten om in regio Kennemerland de eerste ‘proefimplementatie’ uit te voeren. Tijdens deze proef gaan we de implementatie van de eerste versie van de afsprakenset KIK-V, die begin deze maand is opgeleverd, regionaal testen.

KIK-V Oudere meneer met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis

Mogelijkheden verkennen

Tijdens de online bijeenkomst op 4 september maakten de deelnemers – veelal bestuurders en kwaliteitsadviseurs van de vijf zorgorganisaties - kennis met het programma KIK-V en met elkaar. Daarnaast diende de bijeenkomst om samen met de zorgaanbieders te kijken hoe de regionale implementatie vormgegeven kan worden. Ook werden verschillende thema’s benoemd voor mogelijke regionale samenwerking.

Leren en ervaring opdoen

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de bespreking van de zelfscans die de organisaties hebben uitgevoerd. Deze zelfscans laten onder meer zien hoe hoog de informatiseringgraad van een organisatie is op het gebied van processen, informatieveiligheid, registratie en aanlevertechniek en ervaring met digitalisering. Dat is relevant, want de mate waarin een zorgaanbieder is geinformatiseerd heeft invloed op de ondersteuningsbehoefte van die zorgaanbieder én op de manier waarop het werken met de afsprakenset aansluit op de aanwezige softwareapplicaties. Tijdens de bijeenkomst werden de zelfscans besproken. De deelnemers herkenden zich in de uitkomsten en vonden dat de zelfscans een goede indicatie waren voor de informatiseringgraad en het type organisatie. De zelfscans blijken ook behulpzaam voor het bepalen van de gezamenlijke uitdagingen rond informatievoorziening. Daarnaast geven ze inzicht in wat je van welke organisatie zou kunnen leren.

In vervolgbijeenkomsten gaan de zorgaanbieders in expertsessies nader onderzoeken hoe zij de afsprakenset in regio Kennemerland kunnen implementeren. Centraal daarbij staat het kunnen samenstellen van de modelgegevensset KIK-V.

Heeft u interesse in deelname aan KIK-V? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden om regionaal hierin samen te werken? Neem dan contact op met KIK-V.