Modelgegevensset KIK-V 0.5 gepubliceerd voor review

Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en andere partijen met een publieke taak samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. Onderdeel daarvan is de Modelgegevensset 0.5.

De afspraken dragen bij aan het onderlinge vertrouwen en faciliteren een nieuwe, meer gezamenlijke manier van werken. Ook bewerkstelligen de afspraken onderlinge interoperabiliteit (elkaar begrijpen en gegevens kunnen uitwisselen).

Meer weten over de verschillende onderdelen van de afsprakenset? Bekijk dan deze korte video 'KIK-V Afsprakenset'.

KIK-V Verpleeghuis overleg

Waar bestaat de afsprakenset uit?

De afsprakenset KIK-V bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De ‘Grondslagen’ beschrijven de basisbeginselen – het fundament - van de afsprakenset. De overige producten bouwen voort op deze grondslagen.
  • Het ‘Juridisch kader’ beschrijft de voor de set relevante wet- en regelgeving en geeft inzicht in de beschikbare speelruimte binnen de afsprakenset.
  • De ‘Modelgegevensset’ beschrijft de gegevens die door aanbieders beschikbaar moeten worden gesteld binnen KIK-V. De modelgegevensset standaardiseert de gegevensuitwisseling op informatieniveau. Het gegevenswoordenboek dient daarbij ter ondersteuning.
  • Het ‘Modeluitwisselprofiel’ geeft een (functionele) beschrijving van de onderdelen van een uitwisselprofiel. In een uitwisselprofiel worden de afspraken opgenomen over de gegevensuitwisseling ten behoeve van een specifieke afnemer en zijn doel.
  • De ‘Uitwisselkalender’ beschrijft in samenhang de aanlever- en terugkoppelmomenten binnen KIK-V en is daarmee een instrument dat inzicht geeft in de timing van de gegevensuitwisseling.
  • De ‘Beheerafspraken’ beschrijven hoe de afspraken tot stand komen, worden onderhouden en hoe doorontwikkeling van de set plaatsvindt.
  • De ‘Release-info’ beschrijft de belangrijkste kenmerken van de versie  van de set en wat de verschillen zijn ten opzichte van eerdere versies.
  • De ‘Besturingsstructuur’ beschrijft ten slotte hoe de sturing op de afspraken wordt vormgegeven en de plek van het beheer daarin.

Hoe nu verder?

Een aantal zorgaanbieders en landelijke ketenpartijen gaat de 0.5-versie de komende periode beproeven op implementeerbaarheid. De Modelgegevensset KIK-V 0.5 is al te bekijken, zodat partijen suggesties aan het programma KIK-V kunnen doen of zich kunnen voorbereiden op implementatie. De 0.5-versie is de opmaat voor de definitieve release, naar verwachting in januari 2021, van de 1.0-versie van de afsprakenset.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.