Informatiebijeenkomst: starten met KIK-V!

Kwaliteit van informatie en administratielast hebben de aandacht van zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. Dat bleek uit de belangstelling voor de interactieve online informatiebijeenkomst van het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V), die op 11 maart werd gehouden. Kwaliteitsadviseurs, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden van ruim 60 zorgaanbieders namen er deel aan. Er waren gastsprekers van Patiëntenfederatie Nederland, verpleeghuisorganisaties Vilente, Reinalda, Attent en Omring.

Meer tijd voor cliënten

Alle zorgaanbieders in de sector willen minder administratieve werkzaamheden en meer tijd voor hun cliënten. In het KIK-V-programma werken ketenpartijen samen om de informatie-uitwisseling te verbeteren. Tijdens de informatiebijeenkomst verdiepten de zorgaanbieders zich in het KIK-V-programma en wisselden informatie uit over vragen als: wat is de meerwaarde van KIK-V? Hoe start je het programma op in je eigen organisatie?

‘Actuele en relevante keuze-informatie over verpleeghuiszorg geeft cliënten en naasten houvast in een hectische periode.’ Nathalie Koopman (Patiëntenfederatie Nederland)

Nadenken over eigen processen

Tientallen zorgaanbieders zijn al gestart met de implementatie van KIK-V in hun organisatie. Tijdens de bijeenkomst deelde een aantal van hen hun eerste ervaringen. Karin Kortekaas van Omring vertelde dat de uitkomsten van de zelfscan inzicht gaven in de informatiseringsgraad van haar organisatie. Ook liet de zelfscan ze zien wat de waarde voor Omring zou zijn als ze volgens de KIK-V-systematiek gingen werken. Het heeft hen in bredere zin aangezet tot nadenken over hun eigen processen. Dit heeft weer geleid tot aanscherping van definities in hun kwaliteitsprocessen (Resident Assessment instrument (RAI)). 

Zelfscan

Zelfscan KIK-V

Inmiddels zijn al ruim 30 zorgaanbieders gestart met de implementatie van KIK-V. Implementatie-adviseurs van KIK-V ondersteunen hen in deze fase intensief. 

‘KIK-V helpt mij om de rapportage voor de jaarverantwoording zorg makkelijker (geautomatiseerd), overzichtelijker en kwalitatief beter richting het zorgkantoor te versturen. De begeleiding vanuit KIK-V is heel prettig. Dit gaat mij een hoop werk besparen.’ Machteld Bouman (Zorggroep Reinalda)

Een eerste stap in de implementatiefase is dat zorgaanbieders de zelfscan KIK-V invullen. De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij de start van de implementatie.

Wilt u ook de intensieve steun van onze implementatie-adviseurs?