Plan van aanpak-tool geeft overzicht van wat zorgorganisatie te doen staat

Inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om de afspraken uit de Afsprakenset KIK-V te implementeren in je eigen zorgorganisatie. Hiervoor is een handig hulpmiddel ontwikkeld: de online tool Plan van aanpak. De tool is toegevoegd aan de hulpmiddelen die in het kader van het programma KIK-V zijn ontwikkeld. Net als de andere tools is deze voor iedereen beschikbaar.

In het programma KIK-V maken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen afspraken over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. Met het invullen van de tool krijgt een zorgorganisatie een beknopt overzicht van de implementatieopgave waarvoor zij staat. In een oogopslag wordt duidelijk wat moet worden gedaan om te komen tot eenduidige informatie-uitwisseling en minder administratieve werkzaamheden.

Gereedschap op een tafel

In welke fase van het proces gebruik je de tool?

Het implementatieproces van KIK-V kent 5 fases: opstarten, verkennen, voorbereiden, uitvoeren en verankeren. De tools die het programma KIK-V ontwikkelt, sluiten aan op een of meerdere fases. De fases staan uitgebreid beschreven in de Handreiking Starten met KIK-V. Per fase wordt ingegaan op de stappen die moeten worden doorlopen, werkwijzen bij de tools en de succesfactoren om te komen tot een goede afronding van de processtap.

In de opstartfase verkent de zorgorganisatie het KIK-V-programma. Vervolgens voert de zorgorganisatie een zelfscan uit. Op basis daarvan ontvangt zij van KIK-V een startdocument. Dit is de verkenningsfase. Met behulp van zogeheten referentieontwerpen doet de zorgorganisatie vervolgens een ‘gap’-analyse. Hiermee wordt inzichtelijk in hoeverre de benodigde gegevens geautomatiseerd uit de processystemen te halen zijn. De ‘gap’-analyse maakt inzichtelijk hoe groot het gat is dat overbrugd moet worden om volgens de Afsprakenset KIK-V te kunnen werken. Dit is de voorbereidingsfase.

Met de informatie die in de voorgaande stappen zijn opgehaald, kan de zorgorganisatie de tool Plan van aanpak invullen. De zorgorganisatie sluit daarmee de voorbereidingsfase af. De ingevulde tool is de basis voor een plan van aanpak om de uitvoeringsfase te doorlopen.

Waar helpt de tool bij?

De tool Plan van aanpak is gebaseerd op projectmatig werken: hij omvat alle aspecten die bij een project van belang zijn. Denk aan de scope van het project, randvoorwaarden en risico’s en natuurlijk de planning. Per onderdeel worden suggesties voor de invulling gegeven. Deze zijn gebaseerd op de kennis en ervaring die zijn opgedaan uit de nulmeting en proefimplementaties. Het staat zorgorganisaties uiteraard vrij om aanpassingen te doen. Met het overzicht dat de tool biedt, kan de zorgorganisatie beter focus houden op de projectorganisatie en het implementatieproces.

Waar vind ik de tool?

U kunt direct de tool Plan van aanpak downloaden. Heeft u vragen over deze tool of een van de andere tools? Of wilt u meer weten over de stappen in het implementatieproces? Neem dan contact op via het contactformulier. De adviseurs van het programma KIK-V helpen u graag op weg.