Informatiebijeenkomst Starten met KIK-V - Doe mee!

Op woensdag 25 augustus van 09.30 - 11.00 uur organiseert KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg) een online informatiebijeenkomst over de implementatie van de afsprakenset KIK-V. Deze bijeenkomst is bedoeld voor zorgaanbieders die zich willen oriënteren op KIK-V. Hierin wordt toegelicht wat KIK-V voor hun organisatie betekent en welke stappen zij kunnen zetten voor de implementatie.

Ervaringen van anderen

Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen. Zo hoort u van uw vakcollega’s wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert. De bijeenkomst is voor onder andere beleidsadviseurs, ICT-medewerkers en controllers interessant.

Binnen KIK-V werken instellingen voor verpleeghuiszorg en betrokken ketenpartijen samen om de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. Het fundament voor deze samenwerking en gegevensuitwisseling is een afsprakenset tussen betrokken partijen. De afspraken dragen bij aan het onderlinge vertrouwen en faciliteren een nieuwe, meer gezamenlijke manier van werken. Ook versterken de afspraken de mate waarin vastgelegde gegevens vaker gebruikt kunnen worden voor verschillende uitwisselingen. Dit draagt bij aan een administratieve lastenverlichting. Wilt u meer weten over de verschillende onderdelen van de afsprakenset? Bekijk dan deze korte video.

Zelfscan

Programma bijeenkomst

Het wordt een informatief programma met gastsprekers uit de verpleeghuissector. Met hen bespreken we onder andere de volgende onderwerpen:

  • Wat willen we bereiken met KIK-V?
  • Waar bestaat 'implementatie' concreet uit en wat levert het op?

Na afloop van de bijeenkomst weet u wat KIK-V voor uw organisatie betekent en welke vervolgstappen u met uw organisatie kunt zetten richting implementatie. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte voor het stellen van vragen over KIK-V.

Meld u aan

Het programma start om 09.30 uur en duurt tot 11.00 uur. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de bijeenkomst? Meld u dan zo snel mogelijk aan.

Tot 25 augustus!