Referentieontwerpen nu online

Programma KIK-V heeft referentieontwerpen voor ECD- en HR-systemen ontwikkeld. De eerste versies daarvan zijn nu gepubliceerd. De bedoeling is dat ze in de praktijk worden getoetst en indien nodig aangepast.

Ondersteuning implementatie

Referentieontwerpen vormen een belangrijk onderdeel van de implementatieondersteuning die programma KIK-V biedt. Met een referentieontwerp van de software waarmee u werkt bepaalt u in hoeverre u met uw systemen de modelgegevensset geautomatiseerd kunt samenstellen. U krijgt dan inzicht in de aanpassingen die u kunt doen om de overige gegevenselementen uit uw systemen te halen.

In het implementatieproces maakt de voorbereidingsfase duidelijk wat de implementatie concreet voor u inhoudt. Het belangrijkste in deze fase is dat u onderzoekt hoe u de juiste gegevens van de modelgegevensset uit uw huidige systemen haalt. De referentieontwerpen, die zijn ontwikkeld samen met de leveranciers van de meest voorkomende systemen, zijn hier een hulpmiddel bij.

Handreiking

Wij adviseren zorgaanbieders om de referentieontwerpen te gebruiken in combinatie met de handreiking Starten met KIK-V. Daarin is het implementatieproces beschreven. Het referentieontwerp is er een onderdeel van.

De nu gepubliceerde referentieontwerpen zijn eerste versies. Op basis van verbetervoorstellen, reacties en ervaringen in de implementatiepraktijk zullen nieuwe versies worden ontwikkeld en gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze conceptversies? Stuur ze dan naar: infokikv@zinl.nl.

Referentieontwerpen personeelssamenstelling