KIK-V zoekt zorgaanbieders voor klankbordgroep

KIK-V wil zorgaanbieders beter betrekken bij het ontwikkelen van afspraken. Daarom is het programma op zoek naar leden voor de KIK-V klankbordgroep. Wilt u uw stem laten horen in het verbeteren van informatie-uitvragen? Lees dan gauw verder en meld u aan!

KIK-V Nauwe samenwerking met partijen

Het programma KIK-V werkt aan het ontwikkelen van afspraken tussen zorgaanbieders en ketenpartijen. Een van de belangrijkste uitgangspunten van deze afspraken is dat afstemming plaatsvindt tussen de informatievraag van de ketenpartij en de gegevens die bij de zorgaanbieders in het primaire proces worden geregistreerd. KIK-V onderzoekt welke gegevens de zorgaanbieder beschikbaar heeft om uitvragen van de ketenpartijen te kunnen beantwoorden. Om de afspraken zo veel mogelijk op de praktijk aan te laten sluiten, zijn we op zoek naar zorgaanbieders die in een klankbordgroep willen deelnemen. In de klankbordgroep toetsen we onder andere welke gegevens wel en niet worden vastgelegd bij zorgaanbieders, uit welke bronsystemen de gegevens komen en wat de kwaliteit van de gegevens is. Tevens zullen we de klankbordgroep op korte termijn ook vragen actief mee te denken over de manier waarop vragen van ketenpartijen kunnen worden geformuleerd om beter aan te sluiten bij de gegevens die beschikbaar zijn bij de zorgaanbieder. 

Wilt u actief meedenken over toekomstige afspraken die voor de gehele sector gaan gelden? Het inhoudelijk gesprek voeren met vakgenoten over informatievoorziening? Kunt u laten zien hoe de informatie-uitvraag het best kan aansluiten op de beschikbare informatie uit de aanbiederspraktijk? Dan bent u van harte welkom in de klankbordgroep! Naar verwachting komt de klankbordgroep ongeveer 1 keer per 2 maanden digitaal samen, en mogelijk wordt zij tussentijds schriftelijk geconsulteerd.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar infokikv@zinl.nl, eventuele vragen kunt u ook per mail sturen.