Drie zorgaanbieders doen pilot met KIK-Starter

Vanaf eind januari gaan drie zorgaanbieders proefdraaien met de KIK-Starter. De tool is ook al beschikbaar voor andere aanbieders. Projectleider Wouter Franke noemt de KIK-Starter ‘een stukje software’ dat organisaties die enige tijd met KIK-V bezig zijn, nu alvast laat profiteren van de voordelen van de KIK-V-werkwijze. ‘Het is een overbrugging van de oude naar de nieuwe situatie.’

Wouter Franke
Projectleider Wouter Franke

Om uit te leggen wat de KIK-Starter precíés inhoudt, schetst Wouter de context. “KIK-V beoogt een andere manier van data-ontsluiting, namelijk: operationele data ophalen bij de bron, bij de zorgaanbieder. Het is dus niet zo dat een aanbieder bepaalde data moet aanleveren en wij eisen stellen aan zaken zoals het formaat of de structuur waarin dat moet gebeuren. Dat is allemaal de keuze van de aanbieder. We streven wél naar het uniformeren van de betekenis, de inhoud van die data. Zodat we allemaal over hetzelfde praten.”

Verschil in snelheden

Een en ander vereist dat er technisch iets moet gebeuren aan zowel de kant van de aanbieder als aan die van de ontvanger: de uitvragende partij. De specificaties voor de data-uitwisseling zijn vastgelegd in zogeheten Uitwisselprofielen.

Bij de implementatie van KIK-V ontstaat in het veld van zorgaanbieders een verschil in snelheden: de ene organisatie is immers verder met datagedreven werken dan de andere. “De KIK-Starter is ontwikkeld voor die organisaties die al een eind op weg zijn. Ze worden er als het ware mee beloond voor hun voorsprong.”

De KIK-Starter helpt zorgaanbieders om hun data als het ware ‘KIK-V-ready’ te maken, legt Wouter uit. “Het gaat erom de data die je in huis hebt, te voorzien van een betekenis die overeenkomt met de ontologie, het kennismodel van KIK-V. Dat vereist dat een zorgaanbieder al wel goed inzicht heeft in de data die hij in zijn bronsystemen heeft en hoe hij de juiste data eruit kan halen. De KIK-Starter ondersteunt de conversie.”

Extra functionaliteiten

Maar er is meer mogelijk met de tool, vertelt Wouter. Met een aantal extra functionaliteiten kunnen zorgaanbieders ook inzicht krijgen in de kwaliteit van hun data en een voorproefje zien van de uitkomsten van een Uitwisselprofiel.

Wouter illustreert dit met een voorbeeld uit het UP Personeelssamenstelling: het percentage arbeidscontracten versus het aantal personeelsleden dat een organisatie in dienst heeft. “Uit de data kan naar voren komen dat je duizend personeelsleden hebt en maar zeshonderd geregistreerde contracten. Dat verschil zegt iets over de kwaliteit van je data en kan een impuls zijn om daaraan te gaan werken. Met behulp van de KIK-Starter kan een zorgaanbieder ook alvast zien hoe die data er straks in een Uitwisselprofiel uit gaan zien. Dat geeft meer zekerheid.”

Een derde functionaliteit in de KIK-Starter is gericht op softwareleveranciers. “Zij kunnen ermee testen hoe een datastation, waaruit een vragende partij data kan ophalen, en de koppeling ernaartoe straks gaan werken.”

Overigens is de KIK-Starter met open software gebouwd. Dat betekent dat andere partijen er (kosteloos) mee kunnen werken.

Drie zorgaanbieders

Aan de pilot met de KIK-Starter dit voorjaar doen drie zorgaanbieders mee: Azora en Marga Klompé uit de Achterhoek en Lelie zorggroep uit Rotterdam. Als de tool naar tevredenheid werkt, zal deze worden uitgebreid met andere Uitwisselprofielen.

De KIK-Starter is ook al (gratis) beschikbaar voor andere zorgaanbieders. Wanneer zij de tool willen gebruiken, krijgen zij daarbij begeleiding van medewerkers van het KIK-V-programma.

Belangstelling voor de KIK-Starter? Stuur een mail aan: info@kik-v.nl.