Implementatie-ondersteuning ontwikkeld voor het gebruik van de KIK-Starter

Om te kunnen werken met de KIK-V-methodiek brengen steeds meer zorgaanbieders hun informatiehuishouding op orde. Zorgaanbieders die al ver zijn met het digitaliseren ervan kunnen de gegevensaanlevering al grotendeels volledig geautomatiseerd en veilig laten verlopen. KIK-V begeleidt hen bij de implementatie, samen met vier gespecialiseerde dienstverleners.

Implementatie-ondersteuning voor gebruik KIK-Starter

Voor een volledig geautomatiseerde aanlevering is het onder andere nodig dat gegevens uit de bronapplicaties geautomatiseerd worden samengebracht in een lokale KIK-V-database. Die dient als basis voor het inrichten van een datastation dat veilig, gecontroleerd en met de juiste autorisaties kan worden bevraagd door (keten)partijen die daartoe bevoegd zijn. In een recent artikel vertelt Wouter Franke daar meer over.

In kaart brengen

Diverse zorgaanbieders werken aan de voorbereidingen voor zo’n lokale KIK-V-database. Zij worden intensief begeleid door medewerkers van het KIK-V-programma en vier gespecialiseerde dienstverleners: Quattri, Axians, Creq en InfoZorg.

Centraal daarbij staat het in kaart brengen van de mate waarin de gegevens in de bronapplicaties conform de referentie-ontwerpen KIK-V zijn geregistreerd en welke inzet nodig is om gegevens geautomatiseerd te verzamelen in de lokale KIK-V-database.

Doel van de samenwerking is om kennis en ervaring op te doen over de implementatie van KIK-V voor zorgaanbieders die hun informatiehuishouding al vergaand hebben gedigitaliseerd. De geleerde lessen worden vertaald in producten en diensten die het programma KIK-V zal aanbieden als onderdeel van de implementatieondersteuning.

Meer weten? Stel je vraag via onze website.