Aanleiding start KIK-V

Zorgaanbieders en landelijke ketenpartijen in de verpleeghuiszorg zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. In 8 thema’s is vastgelegd wat goede zorg is.

Om de kwaliteit van die zorg goed te houden, is het belangrijk dat er steeds aandacht is voor verbetering. Geleverde verpleeghuiszorg moet dan ook gerapporteerd en geëvalueerd worden, zodat de verpleeghuiszorg ervan leert. Daarom wordt er vanuit de 8 thema’s uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg door verschillende landelijke ketenpartijen (kwaliteits)informatie uitgevraagd bij zorgaanbieders. De bestaande werkwijze daarbij is niet efficiënt en effectief.

Onvoldoende afstemming van de verschillende uitvragen

Uitvragen van landelijke ketenpartijen zijn nu onvoldoende op elkaar afgestemd. Zorgaanbieders moeten op verschillende momenten dezelfde soort informatie aanleveren in verschillende formats en via verschillende manieren (portalen, mail, Excelsheets). Dit leidt tot onnodig werk voor zorgaanbieders. De administratieve lasten zijn hoog.

KIK-V - Uitvragen onvoldoende op elkaar afgestemd
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Diverse interpretaties en aanlevering van informatie

Zorgaanbieders vatten uitvragen op verschillende manieren op. Daarnaast verzamelen en versturen zij de informatie op hun eigen manier. De landelijke ketenpartijen ontvangen dus steeds weer op een andere manier de kwaliteitsinformatie. Deze informatie is hierdoor lastig met elkaar te vergelijken en dus niet van optimale kwaliteit.

Werkwijze bij aanlevering is divers
Beeld: ©Michel Henry, Lost Lemon

Het proces en de kwaliteitsinformatie kunnen beter

De aanlevering en uitwisseling van kwaliteitsinformatie kan slimmer, efficiënter, effectiever en met minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. De afsprakenset KIK-V helpt de partijen dit proces te verbeteren. Deze wordt momenteel door zorgaanbieders en landelijke ketenpartijen ontwikkeld.

Nulmetingonderzoek

De administratieve lasten voor zorgaanbieders zijn momenteel hoog. Dit blijkt onder meer uit het nulmetingonderzoek. Hierin voerden medewerkers van KIK-V in 2019 gesprekken met 24 zorgaanbieders. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het Bevindingendocument nulmeting KIK-V.