Beheerorganisatie KIK-V

Ketenpartijen in de verpleeghuiszorg zijn samen tot afspraken gekomen over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Die zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. De Afsprakenset en andere producten die door het Programma KIK-V zijn opgeleverd, worden onderhouden door een beheerorganisatie. De ketenpartijen hebben het Zorginstituut gevraagd de rol van beheerder op zich te nemen.

Hoe het beheer van de Afsprakenset is geregeld

De ketenpartijen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het beheer van de producten. Die afspraken hebben betrekking op de onderdelen van het beheerproces en op de rol van elk van de partijen.

De meest actuele versie van de Afsprakenset en de overige producten zoals Uitwisselprofiel ODB staan op de publicatieomgeving van de technische documentatie.

Heeft u een vraag voor de beheerorganisatie? Heeft u een wijzigingsverzoek voor de afsprakenset? Doe dat dan via onze contactpagina . Wij geven uiterlijk binnen 5 werkdagen antwoord.