Beheerorganisatie KIK-V

Ketenpartijen in de verpleeghuiszorg zijn samen tot afspraken gekomen over het vaststellen en uitwisselen van kwaliteitsinformatie. Die zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V. De Afsprakenset en andere producten die door het Programma KIK-V zijn opgeleverd, worden onderhouden door een beheerorganisatie. De ketenpartijen hebben het Zorginstituut gevraagd de rol van beheerder op zich te nemen.

Hoe het beheer van de Afsprakenset is geregeld

De ketenpartijen hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het beheer van de producten. Die afspraken hebben betrekking op de onderdelen van het beheerproces en op de rol van elk van de partijen.

De meest actuele versie van de Afsprakenset en de overige producten zoals Uitwisselprofiel ODB staan op de publicatieomgeving van de technische documentatie.

Heb je een vraag voor de beheerorganisatie? Heb je een wijzigingsverzoek voor de afsprakenset? Doe dat dan via onze contactpagina . Wij geven uiterlijk binnen 5 werkdagen antwoord.

Uw bijdrage aan het beheer van de Afsprakenset

De Afsprakenset die ketenpartijen zijn overeengekomen, is geen statisch document. Veranderingen in de (verpleeghuis)zorg en de maatschappij kunnen het noodzakelijk maken om de afspraken te wijzigen. De producten van de afsprakenset hebben betrekking op de indicatoren Veiligheid en Personeelssamenstelling uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ketenpartijen ontwikkelen deze door en zullen de afspraken ook verbreden naar de andere zes indicatoren uit het kwaliteitskader.

Als gebruiker van de Afsprakenset kun je daaraan jouw bijdrage te leveren. Door ons feedback te geven, vragen te stellen en suggesties te doen help je mee aan verbetering van de informatie-uitwisseling. Daarmee draag je bij aan een betere kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Gebruik voor jouw feedback en vragen het contactformulier.