Samenwerkingspartijen

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan afspraken over het definiëren en uitwisselen van kwaliteitsinformatie.

Zorginstituut Nederland faciliteert KIK-V in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze partijen nemen deel aan KIK-V: 

  • Cliënten en/of hun naasten via Patiëntenfederatie Nederland  
  • Zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg 
  • ActiZ en andere brancheorganisaties van aanbieders
  • Zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
  • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
  • Ministerie van VWS 
  • Zorginstituut Nederland 

Ketenpartijen vinden het belangrijk dat deze manier van samenwerken ook toepasbaar is voor andere zorgdomeinen en sectoren. De werkwijze van KIK-V wordt dan ook afgestemd met andere projecten en programma’s die gericht zijn op betere uitwisseling van informatie in de zorg. 

De afspraken die de ketenpartijen met elkaar hebben gemaakt zijn vastgelegd in een convenant. Het convenant is gepubliceerd in de Staatscourant 2021.

Logo's samenwerkingspartijen KIK-V