Werkwijze beheer van Afsprakenset

Opmerkingen over en ervaringen in het gebruik van de Afsprakenset dienen als input voor verdere doorontwikkeling hiervan. Dit gaat via onderstaande stappen van het beheerproces:  

  • Verkennen: Het kan zijn dat een externe ontwikkeling gevolgen heeft voor de Afsprakenset en/of uitwisselprofielen. In Verkennen wordt beschreven hoe een signaal hierover bij de beheerorganisatie binnenkomt, hoe deze wordt verwerkt en hoe wordt bepaald welke actie noodzakelijk is.
  • Ontwikkelen: Hierin wordt beschreven hoe het proces verloopt wanneer een externe ontwikkeling vraagt om (mogelijke) wijziging(en) van de Afsprakenset en/of uitwisselprofielen.
  • Vaststellen: Als de vorige stap resulteert in een wijziging van de Afsprakenset en/of uitwisselprofielen, dan moet deze worden vastgesteld. In Vaststellen zijn de afspraken hierover vastgelegd.
  • Publiceren: Nieuwe versies van de Afsprakenset en/of uitwisselprofielen moeten worden gepubliceerd voordat ze kunnen worden geïmplementeerd. De processtap Publiceren beschrijft welke afspraken hierop van toepassing zijn.
  • Implementeren: Hierin wordt beschreven welke afspraken gelden rond de implementatie van wijzigingen.
  • Gebruiken en evalueren: De implementatie van de Afsprakenset en/of uitwisselprofielen zal nieuwe wensen opleveren voor de ontwikkeling van KIK-V. Deze stap beschrijft de afspraken die daarvoor gelden. De afspraken zijn tevens van toepassing op de beheerafspraken zelf.

De meest actuele versie van de Afsprakenset en de overige producten zoals Uitwisselprofiel ODB staan op de publicatieomgeving van de technische documentatie.

Heb je een vraag voor de beheerorganisatie? Heb je een wijzigingsverzoek voor de afsprakenset? Doe dat dan via onze contactpagina. Wij geven uiterlijk binnen 5 werkdagen antwoord.