Ondersteuning voor zorgaanbieders

Het werken met de Afsprakenset KIK-V brengt voor de zorgaanbieder veranderingen met zich mee. Hier kan het programma KIK-V bij ondersteunen door middel van het implementatietraject. Tijdens dit implementatietraject doorloopt u een aantal fases. Welke fases dit zijn is afhankelijk van de keuze voor het inhoudelijke implementatietraject of het technische implementatietraject. Deze keuze wordt verder toegelicht in fase 0.

Fasering KIK-V implementatietraject

Fase 0: Kennismaken met KIK-V

Inhoudelijk implementatietraject

Technisch implementatietraject

Fase 1: Voorbereiden en analyseren

Fase 3: Oriënteren op een datastation

Fase 2: Verankeren KIK-V methodiek

Fase 4: Analyse en inrichten datastation

Fase 5: Afronden van het datastation

Fase 6: Aanleveren via het datastation

De keuze voor een implementatietraject wordt gemaakt in fase 0. Deze fase en de daaropvolgende fases worden beknopt beschreven op de volgende pagina's. De handreiking Starten met KIK-V biedt een uitgebreidere toelichting voor zorgaanbieders die hier meer informatie over willen.