Ondersteuning voor zorgaanbieders

Het werken met de Afsprakenset brengt voor u als zorgaanbieder veranderingen met zich mee.

Op dit moment kunt u aan de slag met de implementatie van het thema personeelssamenstelling conform het Uitwisselprofiel ODB.

In onderstaande video wordt de afsprakenset toegelicht.

In het programma KIK-V werken ketenpartijen samen aan het stroomlijnen van de informatieuitwisseling over de verpleeghuiszorg. De partijen maken afspraken over nieuwe gegevensuitwisseling en gaan zelf werken met de afsprakenset. 

Op dit moment is er te weinig afstemming over de uitvragen van kwaliteitsinformatie aan zorgaanbieders. 

Doordat individuele vragen onvoldoende met elkaar zijn afgestemd, krijgt de zorgaanbieder het alleen maar drukker. Er ontstaan verschillen in definities, formats, peilperiodes én uitvraagmomenten.
En dat leidt tot minder bruikbare informatie voor afnemers.
Met de KIK-V afsprakenset matchen de ketenpartijen hun informatiebehoefte met de geregistreerde gegevens bij verpleeghuizen.

De afsprakenset bestaat uit drie onderdelen. 

- De modelgegevensset vormt de basis voor antwoorden van de zorgaanbieder op uitvragen van ketenpartijen.
- In uitwisselprofielen staat per uitvraag hoe de partijen omgaan met de gegevens.
- In beheerafspraken: staan de processtappen die partijen samen zetten om kunnen uitvragen.

Hoe werkt dit dan? Stel, er wordt gevraagd naar het aantal fte’s. Om te beginnen is afstemming over definities nodig. Eenduidige definities worden vastgelegd in het gegevenswoordenboek.
Nu de vraag duidelijker is, is te zien welke gegevens uit de modelgegevensset nodig zijn voor het antwoord. 

Een zorgaanbieder vult zelf de gegevensset vanuit zijn eigen cliënt en/of HRM-systeem. Gegevens worden op die manier hergebruikt. Zo kunnen zorgaanbieders steeds meer vragen beantwoorden met hun beschikbare gegevens.

Afspraken over hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt, staan vastgelegd in een uitwisselprofiel.

Hoe werkt het beheer? Nieuwe vragen zijn makkelijk te beantwoorden als de benodigde gegevens al in de modelgegevensset staan. Alleen een aanpassing van het uitwisselprofiel is dan nodig. Voor vragen die nog niet direct te beantwoorden zijn, is meer afstemming tussen de betrokken partijen vereist. Dit kan leiden tot aanpassing van de modelgegevensset of bestaande registraties.

Met de KIK-V afsprakenset stemmen ketenpartijen hun vragen beter met elkaar af. Partijen stellen alleen nog vragen aan zorgaanbieders waarvan is afgesproken dat ze die mogen stellen. En zorgaanbieders beantwoorden op eenduidige wijze en met de gegevens die ze bijhouden, vragen die zij kunnen beantwoorden.

Het programma KIK-V heeft verschillende tools per fase van het implementatieproces, waarmee u de veranderingen in uw organisatie kunt implementeren. U kunt starten met de handreiking en de zelfscan om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van KIK-V voor uw organisatie.

Handreiking

De handreiking Starten met KIK-V geeft u achtergrondinformatie en beschrijft de te nemen processtappen bij de implementatie van de Afsprakenset KIK-V. Daarbij is de handreiking een verzameldocument waarin verwezen wordt naar relevante ondersteuningstools en publicaties die gebruikt kunnen worden tijdens de implementatie.

Zelfscan

Wilt u starten met KIK-V? Vraag dan de zelfscan aan via de contactpagina. Met behulp van de zelfscan brengt u de situatie van uw organisatie in beeld. Dit geeft u inzicht in de meerwaarde en impact die werken met de Afsprakenset KIK-V voor uw organisatie kan hebben. Ook vormen de resultaten van de scan de basis voor het startdocument – Implementatie KIK-V. Dit document beschrijft de toegevoegde waarde van werken met de Afsprakenset KIK-V en benoemt de aandachtspunten voor de implementatie van de Afsprakenset KIK-V voor u als aanbieder.