Fase 0 - Kennismaken met KIK-V

In fase 0 wordt het eerste contact met KIK-V gelegd. U maakt kennis met het programma, bijvoorbeeld via uw branchevereniging, via een collega zorgaanbieder of via onze nieuwsbrief. U komt meer te weten over het programma en de eerste stappen om met KIK-V aan de slag te gaan worden gezet. 

Informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V'

De informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V' is ontwikkeld om zorgaanbieders kennis te laten maken met het programma KIK-V. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de adviseurs van KIK-V meer over het programma en de implementatiestappen. Collega zorgaanbieders die gestart zijn met de implementatie delen hun ervaringen en er is ruimte om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst heeft u meer inzicht in wat KIK-V voor uw organisatie kan betekenen en welke vervolgstappen u met uw organisatie kunt zetten richting de implementatie. 

Op onze nieuws en activiteitenpagina vindt u de datum van de eerstvolgende bijeenkomst en kunt u zich inschrijven. 

Zelfscan & startdocument

De zelfscan kan gebruikt worden om het uitgangspunt van uw organisatie met betrekking tot KIK-V in kaart te brengen. Dit biedt inzicht in de huidige stand van zaken en de verwachte impact van de implementatie. De resultaten van de zelfscan vormen de basis voor het startdocument. Dit document wordt specifiek opgesteld voor uw organisatie op basis van de uitkomsten van de zelfscan. Dit geeft inzicht in de doelen, resultaten en aanpak van het implementatietraject. 

Vraag de zelfscan aan via het contactformulier.

Keuze implementatietraject

Op basis van het startdocument en de gesprekken met uw implementatieadviseur besluit u welk implementatietraject het beste past bij uw organisatie. We onderscheiden twee implementatietrajecten:

  • Inhoudelijk implementatietraject: Hierin gaat u aan de slag met het verbeteren van de gegevenshuishouding in uw organisatie en staat datagedreven werken centraal. Dit kan als losstaand traject gevolgd worden of als voorbereiding op de technische implementatie. 
  • Technisch implementatietraject: Hierin gaat u aan de slag met het implementeren van de technische oplossing, een datastation. Dit is geschikt voor zorgaanbieders waarbij geautomatiseerd uitwisselen van gegevens past bij de ambitie van de organisatie.

Na de kennismakingsfase volgt fase 1 - voorbereiden en analyseren