Fase 0 - Kennismaken met KIK-V

In fase 0 wordt het eerste contact met KIK-V gelegd. Je maakt kennis met het programma, bijvoorbeeld via jouw branchevereniging, via een collega zorgaanbieder of via onze nieuwsbrief. Je komt meer te weten over het programma en de eerste stappen om met KIK-V aan de slag te gaan worden gezet. 

Informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V'

De informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V' is ontwikkeld om zorgaanbieders kennis te laten maken met het programma KIK-V. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de adviseurs van KIK-V meer over het programma en de implementatiestappen. Collega zorgaanbieders die gestart zijn met de implementatie delen hun ervaringen en er is ruimte om vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst heb je meer inzicht in wat KIK-V voor jouw organisatie kan betekenen en welke vervolgstappen jij met jouw organisatie kunt zetten richting de implementatie. 

Op onze nieuws en activiteitenpagina vind je de datum van de eerstvolgende bijeenkomst en kun je jezelf inschrijven. 

Zelfscan & startdocument

De zelfscan kan gebruikt worden om het uitgangspunt van jouw organisatie met betrekking tot KIK-V in kaart te brengen. Dit biedt inzicht in de huidige stand van zaken en de verwachte impact van de implementatie. De resultaten van de zelfscan vormen de basis voor het startdocument. Dit document wordt specifiek opgesteld voor jouw organisatie op basis van de uitkomsten van de zelfscan. Dit geeft inzicht in de doelen, resultaten en aanpak van het implementatietraject. 

Vraag de zelfscan aan via het contactformulier.

Keuze implementatietraject

Op basis van het startdocument en de gesprekken met jouw implementatieadviseur besluit je welk implementatietraject het beste past bij jouw organisatie. We onderscheiden twee implementatietrajecten:

  • Inhoudelijk implementatietraject: Hierin ga je aan de slag met het verbeteren van de gegevenshuishouding in jouw organisatie en staat datagedreven werken centraal. Dit kan als losstaand traject gevolgd worden of als voorbereiding op de technische implementatie. 
  • Technisch implementatietraject: Hierin ga je aan de slag met het implementeren van de technische oplossing, een datastation. Dit is geschikt voor zorgaanbieders waarbij geautomatiseerd uitwisselen van gegevens past bij de ambitie van de organisatie.

Na de kennismakingsfase volgt fase 1 - voorbereiden en analyseren