Fase 0 - Opstarten

In deze fase leert u meer over onder andere de doelen, de systematiek en de resultaten van KIK-V. Hiermee maakt u uw organisatie bewust van het belang en de noodzaak van KIK-V, wat kan leiden tot een opdracht van nadere verkenning van KIK-V. U maakt in deze fase gebruik van de website van KIK-V en de handreiking ‘Starten met KIK-V’.

Handreiking implementatie afsprakenset KIK-V

Dit document biedt u hulp bij de implementatie van de producten uit het programma KIK-V. De handreiking biedt algemene informatie over het programma, de Afsprakenset en het implementatieproces. Het bevat praktische handvatten en tools die ondersteunen bij de implementatie van de Afsprakenset KIK-V. Bekijk de handreiking 'Starten met KIK-V'.

Na de opstartfase van de implementatie volgt de verkenningsfase (fase 1).

KIK-V Informatiebijeenkomst