Fase 1 - Verkennen

De verkenningsfase geeft op hoofdlijnen inzicht in de impact die het werken met KIK-V op uw organisatie kan hebben. Deze fase maakt duidelijk wat de toegevoegde waarde is en benoemt aandachtspunten voor de implementatie. In deze fase werkt u samen met collega’s in een multidisciplinair team aan de producten van KIK-V: de zelfscan en het startdocument. Een implementatieadviseur van het programma KIK-V staat klaar om u te ondersteunen.

Zelfscan

De zelfscan biedt inzicht in wat KIK-V u als zorgaanbieder oplevert en de impact die de implementatie voor uw organisatie kan hebben. De resultaten van de zelfscan vormen de basis voor het startdocument. We adviseren u om de zelfscan met een multidisciplinair team uit uw organisatie in te vullen. De disciplines die hierbij betrokken kunnen worden, staan aangegeven in de zelfscan. Door meerdere disciplines te betrekken, wordt de kwaliteit verhoogd.

Een toelichting en invulinstructie staan in de zelfscan. Sla de ingevulde zelfscan op als pdf-bestand en stuur deze naar: infokikv@zinl.nl. Een van de KIK-V-implementatieadviseurs neemt dan contact met u op.

De zelfscan is op te vragen via dit contactformulier.

Startdocument

Op basis van de zelfscan ontvangt u het startdocument. Dit document geeft u inzicht in de doelen, resultaten en aanpak van de implementatie van de afsprakenset KIK-V.

Na de verkenningsfase volgt de voorbereidingsfase (fase 2).

KIK-V Meer inzicht