Fase 1 - Verkennen

De verkenningsfase geeft op hoofdlijnen inzicht in de impact die het werken met de Afsprakenset KIK-V op uw organisatie kan hebben. In deze fase werkt u samen met collega’s in een multidisciplinair team aan de producten van KIK-V: de zelfscan en het startdocument Deze fase maakt duidelijk wat de toegevoegde waarde is en benoemt aandachtspunten voor de implementatie. Een implementatieadviseur van het programma KIK-V staat klaar om u te ondersteunen.

Zelfscan

De zelfscan biedt inzicht in wat KIK-V u als zorgaanbieder oplevert en de impact die de implementatie voor uw organisatie kan hebben. De resultaten van de zelfscan vormen de basis voor het startdocument. We adviseren u om de zelfscan met een multidisciplinair team uit uw organisatie in te vullen. De disciplines die hierbij betrokken kunnen worden, staan aangegeven in de zelfscan. Door meerdere disciplines te betrekken, wordt de kwaliteit verhoogd.

De zelfscan is op te vragen via dit contactformulier. In de zelfscan vindt u een toelichting en invulinstructie. Sla de ingevulde zelfscan op als pdf-bestand en stuur deze naar: infokikv@zinl.nl. Een van de KIK-V-implementatieadviseurs neemt dan contact met u op.

Startdocument

Op basis van de zelfscan neemt een implementatie-adviseur van KIK-V contact met u op voor eventuele vragen en extra toelichting. De resultaten van de zelfscan en de afspraak worden verwerkt in een startdocument en teruggekoppeld aan de zorgaanbieder.

Het startdocument biedt inzicht in de toegevoegde waarde, de verwachte impact en de implementatieopgave van het werken met de Afsprakenset KIK-V. Met dit document kunt u een eerste inschatting maken van de projectomvang en op basis daarvan gericht van start met de implementatie.  

Na de verkenningsfase volgt de voorbereidingsfase (fase 2).

KIK-V Meer inzicht