Fase 1 - Verkennen

De verkenningsfase geeft op hoofdlijnen inzicht in de verwachte impact op uw organisatie. Het beschrijft de toegevoegde waarde en benoemt aandachtspunten voor de implementatie. In deze fase werkt u samen met betrokken collega’s in een multidisciplinair team met de producten van KIK-V: de zelfscan en het startdocument. Een implementatieadviseur van het programma KIK-V staat klaar om u te ondersteunen.

Zelfscan

De zelfscan geeft een inzicht in de verwachte impact. De resultaten van de scan vormen de basis voor het startdocument. De toelichting en invulinstructie staan in de zelfscan. Wanneer u klaar bent met invullen, sla deze dan in pdf-formaat  op, en stuur de zelfscan naar infokikv@zinl.nl. De zelfscan is op te vragen via het contactformulier.

Startdocument

Op basis van de opgestuurde zelfscan, ontvangt u het startdocument. Dit startdocument geeft u inzicht in de doelen, resultaten en aanpak van de implementatie van de afsprakenset KIK-V.

Na de verkenningsfase van de implementatie volgt de voorbereidingsfase (fase 2).

KIK-V Meer inzicht