Fase 2 – Voorbereiden

De voorbereidingsfase maakt duidelijk wat de implementatie concreet voor u inhoudt. Het belangrijkste in deze fase is dat u onderzoekt hoe u de juiste gegevens van de modelgegevensset uit uw huidige systemen haalt. Dit wordt uitgevoerd met behulp van referentieontwerpen. Daarnaast brengt u de organisatorische, procesmatige en ICT-aanpassingen in kaart.

Met een referentieontwerp toetst u uw bestaande software om te bepalen in hoeverre u met uw processystemen de modelgegevensset geautomatiseerd kunt samenstellen. U krijgt dan inzicht in de aanpassingen die u nog moet doen om de overige gegevenselementen uit uw systeem te halen.

Instapniveaus

Met het startdocument en de resultaten van fase 2 heeft u zicht op de noodzakelijke aanpassingen om de afsprakenset KIK-V te implementeren. In combinatie met eventuele organisatiebrede projecten of doelstellingen (denk aan de implementatie van een nieuw ECD of een BI-omgeving) kiest u het best passende instapniveau.

Voorlopig kent de implementatie van de afsprakenset KIK-V deze instapniveaus:

  • Instapniveau 1a: handmatig samenstellen en uploaden. U stelt zelf de informatie samen op basis van de afsprakenset KIK-V, vergelijkbaar met de bestaande werkwijze.
  • Instapniveau 1b: deels geautomatiseerd samenstellen en uploaden. U stelt deels geautomatiseerd de informatie samen op basis van de afsprakenset KIK-V. U maakt hierbij gebruik van bestaande functionaliteit van uw processystemen en een digitale omgeving waarin u de data verzamelt.
Instapniveau 1a
©Lost Lemon / Michel Henry
Instapniveau 1b
©Lost Lemon / Michel Henry

Programma KIK-V werkt aan de ontwikkeling van technische voorzieningen om uw dataset veilig en geautomatiseerd te laten bevragen door ketenpartijen. Eind 2021 informeren wij u over het beschikbaar komen van deze voorzieningen en de technische eisen waaraan moet worden voldaan. Wilt u meedoen met de pilots waarin deze technische voorzieningen worden ontwikkeld? Laat het ons weten via het contactformulier.

Na het doorlopen van deze fase, schrijft u hier het implementatieplan. Om het implementatieplan te maken, kan de zorgaanbieder gebruik maken van de invultool Plan van Aanpak. Hiermee sluit u de voorbereidingsfase af.

Tools behorende bij deze fase:

Referentieontwerpen ECD-en HR-systemen

Programma KIK-V heeft referentieontwerpen ontwikkeld. Deze referentieontwerpen beschrijven hoe u met uw systemen de dataset geautomatiseerd kunt samenstellen. De referentieontwerpen worden gemaakt met de leveranciers van de meest voorkomende systemen.

Invultool Plan van Aanpak
Deze invultool kunt u gebruiken ter voorbereiding van de implementatie. In de invultool staan alle belangrijke aspecten van de implementatie overzichtelijk weergegeven, met toegevoegde suggesties vanuit het programma KIK-V. Neem contact met ons op als u hierbij ondersteuning nodig heeft.

Na de voorbereidingsfase van de implementatie volgt de uitvoeringsfase (fase 3).