Fase 2 – Verankeren KIK-V methodiek

De laatste fase van het inhoudelijke implementatietraject is het berekenen van de indicatoren en aanleveren via het bestaande portaal.

Indicatoren berekenen

Bij het berekenen van indicatoren kun je gebruik maken van de voorbeeldberekeningen die door KIK-V zijn gepubliceerd. Dit zorgt ervoor dat de indicatoren voldoen aan de definities die in de keten zijn vastgesteld. Het berekenen van indicatoren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van een rekentool als Excel, een BI-tool of voor het Uitwisselprofiel Zorginstituut – ODB middels de beschikbare invultools.

Aanleveren via het bestaande portaal

Zodra je de indicatoren handmatig hebt berekend kun je deze handmatig aanleveren via het bestaande portaal. De werkwijze wordt via de betreffende ketenpartij met je gedeeld.

Vervolg implementatietraject

Heb je ervoor gekozen om nog niet aan de slag te gaan met de technische implementatie, dan rond je het implementatietraject KIK-V voor nu af. 

Wanneer je bij het afronden van deze fase interesse heeft in het geautomatiseerd aanleveren van indicatoren middels een datastation (het technische implementatietraject), geeft fase 3 - Oriënteren op een datastation daar meer informatie over.