Fase 2 – Verankeren KIK-V methodiek

De laatste fase van het inhoudelijke implementatietraject is het berekenen van de indicatoren en aanleveren via het bestaande portaal.

Indicatoren berekenen

Bij het berekenen van indicatoren kunt u gebruik maken van de voorbeeldberekeningen die door KIK-V zijn gepubliceerd. Dit zorgt ervoor dat de indicatoren voldoen aan de definities die in de keten zijn vastgesteld. Het berekenen van indicatoren kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met behulp van een rekentool als Excel, een BI-tool of voor het Uitwisselprofiel Zorginstituut – ODB middels de beschikbare invultools.

Aanleveren via het bestaande portaal

Zodra u de indicatoren handmatig heeft berekend kunt u deze handmatig aanleveren via het bestaande portaal. De werkwijze wordt via de betreffende ketenpartij met u gedeeld.

Vervolg implementatietraject

Heeft u ervoor gekozen om nog niet aan de slag te gaan met de technische implementatie, dan rondt u het implementatietraject KIK-V voor nu af. 

Wanneer u bij het afronden van deze fase interesse heeft in het geautomatiseerd aanleveren van indicatoren middels een datastation (het technische implementatietraject), geeft fase 3 - Oriënteren op een datastation daar meer informatie over.