Fase 3 – Uitvoeren

KIK-V beoogt de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. De stappen die u als zorgaanbieder tot nu toe heeft doorlopen, vormen de basis voor de implementatie van de Afsprakenset KIK-V.

In de uitvoeringsfase voert u het opgestelde implementatieplan uit. Als onderdeel hiervan worden mogelijk bestaande processen, protocollen en applicaties aangepast, zodat de gegevensset semi-geautomatiseerd kan worden samengesteld en aangeleverd. Afhankelijk van het gekozen instapniveau en uw ambitie om te automatiseren kunt u hierin zelf keuzes maken. Deze keuzes hebben effect op de doorlooptijd van deze fase, wat naar verwachting 2 tot 4 maanden is.

Na het doorlopen van deze fase is de zorgaanbieder in staat om volgens het Uitwisselprofiel van de Afsprakenset KIK-V gegevens aan te leveren aan ketenpartijen. In eerste instantie geldt dit voor het Uitwisselprofiel ODB op het thema personeelssamenstelling. Het implementatieproces is een cyclisch proces, bij elke publicatie van een nieuw Uitwisselprofiel zal fase 2 en 3 herhaald worden. De waarde van KIK-V wordt steeds groter, naarmate meer Uitwisselprofielen zijn geïmplementeerd.

Daarnaast heeft het (semi-) geautomatiseerd samenstellen van gegevens het voordeel dat de aanbieder steeds meer kan doen met de eigen data. Deze data is herleidbaar en kan in sommige situaties gemakkelijker ontsloten worden uit de bronsystemen. Dit kan gebruikt worden voor interne sturing en datagedreven werken.

Na de uitvoeringsfase van de implementatie volgt de verankeringsfase (fase 4).

KIK-V Nauwe samenwerking met partijen