Fase 3 – Uitvoeren

KIK-V beoogt de gegevensuitwisseling over de kwaliteit van verpleeghuiszorg effectiever en efficiënter te maken. De stappen die u als zorgaanbieder tot nu toe heeft doorlopen, vormen de basis voor de implementatie van de afsprakenset KIK-V. In de uitvoeringsfase voert u het opgestelde implementatieplan uit.

Als onderdeel hiervan worden mogelijk bestaande processen, protocollen en applicaties aangepast, zodat de gegevensset semi-automatisch kan worden samengesteld en geüpload. Het is aan uzelf om hierin keuzes te maken, mede afhankelijk van de mate van automatisering. Deze keuzes hebben effect op de doorlooptijd van deze fase, naar verwachting is de doorlooptijd 2 tot 4 maanden.

Momenteel is het programma KIK-V bezig met de uitwerking van deze fase. Publicatie van ondersteunende tools vindt binnenkort plaats. Alvast een conceptversie ontvangen? Neem contact op met KIK-V via infokikv@zinl.nl.

Na de uitvoeringsfase van de implementatie volgt de verankeringsfase (fase 4).

KIK-V Nauwe samenwerking met partijen