Fase 3 – Oriënteren op een datastation

Wanneer gekozen wordt voor de technische implementatie volgt fase 3 van het implementatietraject. In deze fase staat het oriënteren op de technische oplossing centraal.

Keuze leverancier datastation

Ten eerste wordt bepaald of jouw organisatie de ambitie heeft om zelf een datastation te realiseren en of jouw organisatie daartoe in staat is. Als dit niet het geval is kan het datastation in de vorm van een cloud oplossing worden aangeschaft (Datastation as a Service - DaaS). Wanneer gekozen wordt voor een DaaS oplossing heb je keuze uit een aantal leveranciers van een datastation. 

Opstellen plan van aanpak

Zodra deze keuze is gemaakt, kun je een plan van aanpak opstellen om zicht te krijgen op het tijdspad van de implementatie en de investering (financieel, personeel e.d.). Hierin worden ook de afspraken met jouw DaaS-leverancier beschreven. Jouw implementatieadviseur ondersteunt je in deze fase. 

Wanneer jouw organisatie besluit om zelf een datastation te realiseren volgt een ander stappenplan dan hier is beschreven. Neem hiervoor contact op met jouw implementatieadviseur. 

Wanneer een samenwerkingscontract is afgesloten met één van de DaaS-leveranciers volgt fase 4 - Analyse en inrichten datastation