Fase 4 – Verankeren

In de laatste fase gaat u de veranderingen verankeren in de organisatie. Dit is afhankelijk van het startpunt van de organisatie, het gekozen instapniveau en de keuzes die gemaakt zijn in de uitvoeringsfase. Denk hierbij aan het formeel vaststellen van aangepaste interne processen en het opnieuw beleggen van taken en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarbij is het van belang dat de organisatie een continu verbeterproces volgt door aanpassingen periodiek te evalueren en waar nodig bij te stellen. 

Hebt u vragen over KIK-V? Of wilt u de zelfscan aanvragen? Ga naar onze contactpagina.