Fase 4 – Analyse en inrichten datastation

Zodra je een samenwerkingscontract heeft afgesloten met een DaaS-leverancier volgt fase 4. In deze fase wordt vastgesteld welke bronsystemen noodzakelijk zijn voor het ontsluiten van de benodigde gegevens. Vervolgens wordt het datastation ingericht met benodigde koppelingen. Jouw DaaS-leverancier ondersteunt je in deze fase. 

Mapping bronsystemen en inrichten datastation

Per bronsysteem wordt een functionele mapping gemaakt, waarmee wordt vastgesteld welke gegevens uit welk bronsysteem ontsloten kunnen worden. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een referentieontwerp, wat ondersteunt bij het vaststellen van de benodigde gegevens en deze lokaliseren in de bronsystemen.

Nadat de functionele mapping op de bronregistraties is uitgevoerd kan het datastation worden ingericht en kunnen de benodigde koppelingen gemaakt worden. De werking van het datastation wordt getest en de bevindingen worden verwerkt.

Zodra het datastation is ingericht en getest vervolgt het technische implementatietraject met fase 5 - Afronden van het datastation.