Fase 5 - Afronden van het datastation

Zodra het datastation is ingericht en getest, start fase 5. In deze fase staat de afronding van het implementatietraject centraal. Daarnaast worden in deze fase afspraken gemaakt rondom het beheer en onderhoud.  

Afspraken beheer en onderhoud

Nadat de inrichting van het datastation is afgerond, worden in deze fase afspraken gemaakt met de DaaS-leverancier en intern binnen de organisatie. Deze afspraken gaan over het beheer en onderhoud van het datastation, waarin wordt meegenomen wie welke verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het beheer van het datastation. Daarnaast wordt opgenomen wie verantwoordelijk is voor het implementeren van een nieuw Uitwisselprofiel, het maken van de nieuwe koppelingen, het inladen van de benodigde gegevens en het kennismodel. 

Na het afronden van deze fase kun je de uitvraag van het betreffende Uitwisselprofiel beantwoorden middels het datastation. Fase 6 - Aanleveren via het datastation licht dit verder toe.