Fase 6 - Aanleveren via het datastation

Zodra de afspraken rondom het beheer en onderhoud van het datastation zijn vastgelegd, kan de zorgaanbieder de uitvraag van het betreffende Uitwisselprofiel beantwoorden via het datastation. 

Indicatoren beschikbaar stellen

Via de koppelingen met de bronsystemen en de ingeladen gegevens en het kennismodel, is het datastation in staat om geautomatiseerd de indicatoren te berekenen zoals vastgelegd in het betreffende Uitwisselprofiel. Wanneer de indicatoren via het datastation zijn berekend, heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid om deze te controleren en waar nodig handmatig aan te passen. Bij akkoord stelt de zorgaanbieder de indicatoren beschikbaar aan de betreffende ketenpartij. Deze heeft enkel toegang tot de antwoorden van de indicatoren en niet tot de gegevens die gebruikt zijn om tot die antwoorden te komen. 

Heb je interesse in het technische implementatietraject of ben je benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor jouw organisatie, neem dan contact op via ons contactformulier. Een van onze implementatieadviseurs neemt dan contact met je op.