Implementatie in fases

Bij de implementatie van de Afsprakenset van KIK-V doorloopt u 5 fases:

Tabel met de implementatiefasen van de Afsprakenset KIK-V, met per fase een overzicht van de te nemen stappen en de geschatte doorlooptijd. De implementatiefases staan op deze pagina beknopt beschreven, de handreiking biedt een uitgebreidere toelichting.

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4
Opstarten Verkennen Voorbereiden Uitvoeren Verankeren
Handreiking Zelfscan
Startdocument
Vergelijken in GAP-analyse
Implementatieplan
Uitvoeren implementatieplan; (Semi-) geautomatiseerd samenstellen van gegevensset.

Veranderingen borgen; Aanleveren volgens Afsprakenset KIK-V

1 maand 1 maand 1 à 2 maanden 2 à 4 maanden -