Invultool Plan van aanpak KIK-V

De invultool Plan van aanpak is ontwikkeld om zorgaanbieders inzicht te geven in de stappen die nodig zijn om de afspraken uit de Afsprakenset KIK-V te implementeren in de eigen zorgorganisatie. De tool is gebaseerd op projectmatig werken: hij omvat alle aspecten die bij een project van belang zijn. Denk onder andere aan de scope van het project, randvoorwaarden en risico’s en natuurlijk de planning. Met het overzicht dat de tool biedt, kan de zorgorganisatie beter focus houden op de projectorganisatie en het implementatieproces.