Hoe ziet de planning van KIK-V eruit?

Het programma loopt tot halverwege 2021, daarna zullen alle taken worden overgedragen aan de beheerorganisatie. In het laatste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 zullen er proefimplementaties plaatsvinden bij een beperkte groep zorgaanbieders. In 2021 zal de brede uitrol van de afsprakenset KIK-V gaan plaatsvinden. Om onderdeel van de brede uitrol te zijn, kan gestart worden met het lezen van de handreiking en het invullen van de zelfscan. Een beheerorganisatie zal de afsprakensetĀ KIK-V doorontwikkelen vanaf begin 2021. De ketenpartijen die participeren in KIK-V hechten zoveel waarde aan deze manier van werken dat nu in gezamenlijkheid gekeken wordt naar verbreding en verdieping van de afsprakenset KIK-V. Ketenpartijen zijn op dit moment bezig met de inrichting van een vervolgprogramma om de implementatie te blijven ondersteunen.