Moeten al mijn interne processen aangepast worden als ik ga werken met KIK-V?

De afsprakenset KIK-V richt zich op dit moment op de thema’s basisveiligheid en personeelssamenstelling uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Dat betekent dat processen rond deze onderwerpen belangrijk zijn. Dat betekent niet automatisch dat interne processen bij zorgaanbieders moeten worden aangepast. Echter, het doel binnen KIK-V is te komen tot een goede informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen. Daarom is het een randvoorwaarde dat processen rond personeelssamenstelling en basisveiligheid bij zorgaanbieders goed op orde zijn.