Waar staat KIK-V nu?

Binnen het programma van KIK-V wordt toegewerkt naar een brede implementatie van de afsprakenset rond de thema’s basisveiligheid en personeelssamenstelling van het kwaliteitskader. Dat gebeurt in een aantal fases. In de eerste fase is gewerkt aan een ontwerp voor de systematiek van ontsluiten van data op de lange termijn. In de tweede fase wordt de tijd genomen om dit ontwerp uit te testen middels praktijktoetsen. Ook wordt in deze fase een plan van aanpak gemaakt voor implementatie. Deze fase eindigt in 2020. In de derde fase wordt gestart met een brede uitrol en wordt toegewerkt naar een beheersituatie. Vanaf begin 2021 kunnen organisaties echt starten met de implementatie van KIK-V. Wilt u meer weten over actuele ontwikkelingen en verwachtingen met betrekking tot de ingebruikname van KIK-V? Neem dan contact op met het implementatie-team van KIK-V via infokikv@zinl.nl.