Waarom wordt er gestart met de thema’s basisveiligheid en personeelssamenstelling uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

Zorginstituut Nederland is door het ministerie van VWS gevraagd om de regie te nemen in het verbeteren van de informatievoorziening over de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daar is het programma KIK-V voor opgericht. Het Zorginstituut dient er met alle partijen in de verpleeghuiszorgketen voor te zorgen dat de juiste informatie over kwaliteit wordt verzameld, samengevoegd en beschikbaar wordt gemaakt voor de belanghebbenden. Er wordt gestart met de thema’s basisveiligheid en personeelssamenstelling omdat deze het meest gestructureerd worden vastgelegd.