Wat is een uitwisselprofiel en welke uitwisselprofielen zijn beschikbaar?

Elke ketenpartij heeft een eigen Uitwisselprofiel met daarin alle mogelijke informatievragen. Ook beschrijft het Uitwisselprofiel per uitvraag hoe de ketenpartij omgaat met de gegevens en waarvoor deze gebruikt worden.  

Wat staat in het Uitwisselprofiel?

  • Het doel van de uitvraag​
  • Welke informatie uitgevraagd wordt (indicatoren)​
  • De datum en manier waarop de uitvraag gaat plaatsvinden​
  • De juridische grondslag van de uitvraag​
  • De afspraken rondom privacy​


Het Uitwisselprofiel verduidelijkt het doel en het gebruik van gegevens. Het zorgt voor meer transparantie over de manier van berekenen en terugkoppeling vanuit de ketenpartij. Tot slot vergroot het de voorspelbaarheid in de uitvragen, omdat de afspraken vast liggen.