Wat betekent dat in de praktijk?

Alle betrokken partijen maken afspraken (die zijn vastgelegd in de Afsprakenset KIK-V) over welke gegevens zorgaanbieders in hun primaire proces beschikbaar moeten hebben. Met de verzamelde data kunnen zorgaanbieders vervolgens de vooraf overeengekomen informatievragen van de partijen met een publieke taak beantwoorden. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over aanleverfrequentie, informatieveiligheid c.q. privacy én hoe om te gaan met nieuwe informatievragen.

Door te werken met afspraken ontstaat stabiliteit in de informatie-uitwisseling. De kwaliteit van de data gaat omhoog, doordat de onderliggende processen bij zorgaanbieders eenduidiger worden. Daarnaast is het mogelijk om de levering van de kwaliteitsgegevens beter te automatiseren. Dit zorgt vervolgens voor minder administratieve lasten.

Ketenpartijen, die nu informatie uitvragen bij zorgaanbieders, moeten in de toekomst op basis van de afgesproken verzamelde data hun vragen beantwoorden. Dit betekent dat de ketenpartijen zelf de bewerking uitvoeren van de beschikbare gegevens tot de door hen gewenste informatie. Ook dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken, zodat zorgaanbieders weten hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt en tot welke informatie die bewerkingen leiden.