Uit welke onderdelen bestaat de afsprakenset KIK-V?

De afsprakenset KIK-V bestaat uit deze onderdelen:

  • De Grondslagen beschrijven de basisbeginselen – het fundament - van de afsprakenset. De overige producten bouwen voort op deze grondslagen.
  • Het Juridisch kader beschrijft de voor de set relevante wet- en regelgeving en geeft inzicht in de beschikbare speelruimte binnen de afsprakenset.
  • De Modelgegevensset beschrijft de gegevens die door aanbieders beschikbaar moeten worden gesteld binnen KIK-V. De modelgegevensset standaardiseert de gegevensuitwisseling op informatieniveau. Het gegevenswoordenboek dient daarbij ter ondersteuning.
  • Het Modeluitwisselprofiel geeft een (functionele) beschrijving van de onderdelen van een uitwisselprofiel. In een uitwisselprofiel worden de afspraken opgenomen over de informatie-uitwisseling ten behoeve van een specifieke afnemer en zijn doel.
  • De Uitwisselkalender beschrijft in samenhang de aanlever- en terugkoppelmomenten binnen KIK-V en is daarmee een instrument dat inzicht geeft in de timing van de informatie-uitwisseling.
  • De Beheerafspraken beschrijven hoe de afspraken tot stand komen, worden onderhouden en hoe doorontwikkeling van de set plaatsvindt.
  • De Release-info beschrijft de belangrijkste kenmerken van de versie van de set en wat de verschillen zijn ten opzichte van eerdere versies.
  • De Besturingsstructuur beschrijft ten slotte hoe de sturing op de afspraken wordt vormgegeven en de plek van het beheer daarin.

Meer weten over de verschillende onderdelen van de afsprakenset? Bekijk dan de pagina Afsprakenset KIK-V .