Wat is de impact voor een ketenpartij?

Ketenpartijen die informatie uitvragen bij zorgaanbieders doen dit in de toekomst op basis van de Afsprakenset KIK-V. Concreet betekent dit dat zij zelf de beschikbare data bewerken tot de door hen benodigde informatie. Ook dit gebeurt volgens de gemaakte afspraken, zodat zorgaanbieders weten hoe en waarvoor de gegevens worden gebruikt én tot welke informatie die bewerkingen leiden.

Ketenpartijen kunnen zich nu al voorbereiden, bijvoorbeeld door na te gaan in welke mate zij - op basis van (extern) beschikbare gegevens - kunnen voorzien in de informatiebehoefte van hun eigen processen.