Wat is de impact voor een zorgaanbieder?

Voor zorgaanbieders betekent het werken volgens de afsprakenset KIK-V dat zij in staat moeten zijn de overeengekomen gegevens (de aanbiederdataset) beschikbaar te stellen. In de meeste gevallen ontstaan deze gegevens in het reguliere proces. Apart registreren van de gegevens is dan niet meer nodig. Wel moeten zij maatregelen nemen om de gegevens uit het reguliere proces zoveel mogelijk geautomatiseerd te verzamelen.

Een eerste stap bij de voorbereiding op de implementatie is het in kaart brengen van de processen waarin kwaliteitsgegevens ontstaan. Daarnaast zal de zorgaanbieder moeten onderzoeken in hoeverre de aanbieder-dataset nu al is samen te stellen uit het reguliere proces.