Wat is de impact voor een zorgaanbieder?

Voor zorgaanbieders heeft werken volgens de KIK-V-methode de volgende voordelen: 

 • Overzichtelijk aanleverproces met meer afgestemde aanlevermomenten voor de helder gedefinieerde gegevens.  ​
   
 • Effectief en efficiënt proces van gegevensuitwisseling door de match tussen informatievraag en –aanbod.​
   
 • Landelijke ketenpartijen maken meer (her)gebruik van gegevens die geregistreerd worden door zorgaanbieders in hun bronsystemen. 
 • Bruikbare gegevens voor interne sturing en benchmarken met andere zorgaanbieders.​
   
 • Verbeterde datakwaliteit door afspraken rondom datagedreven werken.​
   
 • Duidelijke terugkoppeling door uitvragende ketenpartij over de aangeleverde gegevens. ​


De implementatie adviseur zal samen met je kijken hoe je in jouw organisatie het beste kan starten met KIK-V en wat daarvoor nodig is.