Wat levert het de cliënt op?

De nieuwe manier van informatie ophalen en uitwisselen is een belangrijke ontwikkeling. We verwachten dat op termijn betere keuze-informatie beschikbaar komt die cliënten en naasten kan ondersteunen bij het maken van een passende keuze voor een verpleeghuis.