Wat verandert er voor u

In KIK-V werken ketenpartijen samen aan een afsprakenset om gegevens over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg met elkaar uit te wisselen. Deze afspraken volgen de principes van het Informatieberaad Zorg: eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van gegevens, en registratie en ontsluiting van gegevens bij de bron.

Wat is de betekenis van KIK-V voor uw organisatie?

Het werken met de afsprakenset zal voor de keten veranderingen met zich mee brengen. Dit geldt zowel voor partijen die de informatie aanleveren als voor degene die de informatie uitvraagt.

Partijen die nu informatie aanleveren, stellen in de toekomst data beschikbaar. Partijen die informatie uitvragen zullen zelf deze data moeten ophalen en bewerken tot de informatie die zij nodig hebben.

Wellicht moeten de betrokken organisaties voor deze nieuwe werkwijze hun informatievoorziening aanpassen. Dit raakt allerlei aspecten van de organisatie. Het gaat niet alleen om een andere techniek of nieuwe software. Ook processen en de wijze van registreren moeten mogelijk worden aangepast, terwijl het gewone werk doorgaat.

Daar staat wel wat tegenover: werken volgens de afspraken van KIK-V brengt stabiliteit in wat moet worden ingeregeld voor het veilig aanleveren van kwaliteitsinformatie. Processen rond registratie en aanlevering kunnen hierdoor beter worden geautomatiseerd.

Bekijk voor meer details over de aanpassingen bij: Veranderingen voor zorgaanbieders of Veranderingen voor ketenpartijen.

KIK-V Een medewerker van het programma geeft uitleg bij een scherm

Set van afspraken

De set van afspraken KIK-V borgt dat het aanleveren van kwaliteitsinformatie goed te automatiseren is en dit leidt tot minder verstoring van het operationele proces.

De eerste versie van de set van afspraken is gericht op de kwaliteitsthema’s (van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg) ‘personeelssamenstelling’ en ‘veiligheid’.