Aanvullende informatie zorgaanbieders

Voor een zorgaanbieder zijn aanpassingen te verwachten op de volgende aspecten van de informatievoorziening:

KIK-V Oudere mevrouw met rollator en zorgmedewerkster in een verpleeghuis

Proces

Gegevens worden geregistreerd tijdens operationele processen en dienen bij voorkeur digitaal beschikbaar te zijn. Zijn de gegevens niet of niet conform de afsprakenset digitaal beschikbaar, dan moeten operationele processen wellicht worden aangepast. Hierna zijn minder tot geen handmatige bewerkings- of interpretatieslagen meer nodig. Dat bespaart tijd voor kwaliteitsmedewerkers bij het aanleveren van gegevens.

Uit het veld:
“Ik besteed nu nog veel tijd aan het verzamelen van kwaliteitsinformatie, maar dat gaat wel ten koste van de zorg voor de bewoners. Dat zou ik wel anders willen zien”
Een zorgaanbieder

Organisatie

KIK-V gaat in belangrijke mate over het werken met data, ook wel datagedreven werken genoemd. Het werken met data houdt in dat de operationele, beleidsmatige en sturende processen gedigitaliseerd zijn. Inzichten uit in- en externe data ondersteunen deze processen. Zo gebruiken al veel zorgorganisaties overzichten uit hun eigen systemen bij gesprekken over ‘leren en verbeteren’ van het dagelijkse werk.

De organisatie moet worden aangepast en medewerkers dienen opgeleid te worden voor deze manier van werken. De organisatie investeert hiermee niet alleen in het ‘implementeren van KIK-V’, maar werkt op de langere termijn ook aan meer ‘digivaardigheid’.

Gegevens

Voor het geautomatiseerd beschikbaar stellen, ophalen en bewerken van gegevens is het nodig dat de informatie aan een bepaald kwaliteitsniveau voldoet. De gegevens dienen actueel, volledig, betrouwbaar en veilig te zijn. Organisaties moeten op detailniveau vastleggen waar de informatie ontstaat in het operationele proces. Ook moet worden vastgelegd wie binnen en buiten de organisatie toegang mag krijgen tot de gegevens. Deze zaken zijn goed centraal in te regelen in systemen, waardoor de administratieve belasting in het zorgproces juist afneemt.

ICT

De gemaakte afsprakenset van KIK-V zorgt ervoor dat gegevens uit de applicaties van deelnemende organisaties technisch ontsloten kunnen worden. Hier zijn mogelijk aanpassingen op ICT-gebied voor nodig. Vaak zijn deze aanpassingen te combineren met bestaande of geplande ontwikkelingen rond het gebruik van BI-tooling en het werken met data.

Vernieuwing

Bovenstaande aandachtspunten spelen een rol in de huidige ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, zoals het werken met data. Dit raakt meer dan alleen de keteninformatie rond de kwaliteit van de zorg in de verpleeghuissector, de huidige focus van KIK-V. Veel organisaties zijn al bezig met deze bredere ontwikkelingen.