Hulp bij implementatie

Op dit moment ontwikkelt KIK-V voor de ketenpartijen een ondersteuningsaanbod dat zij kunnen gebruiken bij de voorbereiding en implementatie van de gemaakte afspraken. KIK-V maakt daarbij gebruik van de kennis en inzichten die zijn opgedaan tijdens de vele gesprekken die sinds de start van het programma met de verschillende (keten)partijen zijn gevoerd. Softwareleveranciers worden nu al betrokken bij de ontwikkeling van de afsprakenset en het ondersteuningsaanbod.

Het ondersteuningsaanbod is op dit moment in ontwikkeling en wordt later concreet ingevuld. Het zal bestaan uit handreikingen, leeromgevingen, regionale bijeenkomsten en voorbeeld-businesscases. De businesscases maken duidelijk wat de inspanning én toegevoegde waarde van het programma zijn. KIK-V levert maatwerk bij de implementatie en doet daarbij recht aan de grote verscheidenheid van organisaties in de verpleeghuiszorg. Deze verscheidenheid zit niet alleen in ‘harde’ aspecten als het digitaliseringniveau van het proces, maar ook in de wijze waarop organisaties keuzes maken in leren en verbeteren of afwegingen maken rond effectiviteit en efficiëntie, in het kader van de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Uit het veld:
“We werken met publiek geld, dus we willen ons verantwoorden over wat we aan het doen zijn. Maar wat we nu doen, is niet de juiste manier. Dat draagt niet bij aan een goede verantwoording richting de maatschappij. We denken wel dat KIK-V daar serieus verandering in kan brengen”
Een kwaliteitsmedewerker

Meer weten?

KIK-V biedt partijen de gelegenheid samen op te trekken bij de ontwikkeling van de afsprakenset en het ondersteuningsaanbod. Meer weten over ons aanbod of meedoen met de ontwikkeling? Neem contact met ons op.