KIK-V voor zorgaanbieders

Hier vindt u alle (actuele) informatie over KIK-V (Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg), specifiek gericht op zorgaanbieders die deelnemen aan het programma, of deelname overwegen. Als u wilt weten welke algemene veranderingen KIK-V met zich meebrengt voor uw organisatie, kijk dan ook bij Aanvullende informatie zorgaanbieders.

Wat betekent KIK-V voor u als zorgaanbieder?

Informatie over de kwaliteit van verpleeghuiszorg wordt nu nog op verschillende plekken en manieren geregistreerd en uitgewisseld. Dit bleek onder meer uit het nulmetingonderzoek, waarbij medewerkers van KIK-V in 2019 gesprekken voerden met 24 zorgaanbieders. De resultaten en bevindingen uit deze nulmetingen zijn gebundeld in het onlangs gepubliceerde ‘Bevindingendocument nulmeting KIK-V’. Tijdens deze gesprekken werd ook een aantal zaken genoemd waar veel zorgaanbieders bij de aanlevering en uitwisseling tegenaan lopen. Een paar voorbeelden:

Uit het veld:
“De uitvraag verandert jaarlijks. Als die een tijd hetzelfde blijft, kan het systeem daarop ingericht worden en zijn we klaar."

“Ik beschouw de aanlevering als ‘een moetje’. De gegevens kunnen niet altijd rechtstreeks uit de systemen worden gehaald, of niet zonder arbeidsintensieve nadere bewerking.”

De aanlevering en uitwisseling van kwaliteitsinformatie kan slimmer, efficiënter en effectiever, met minder administratieve lasten voor zorgaanbieders. De ‘afsprakenset KIK-V’, die momenteel door zorgaanbieders en andere deelnemende ketenpartijen wordt ontwikkeld, helpt de partijen dit proces te verbeteren.

Zorgaanbieders over KIK-V - Tamara Pieterse

Deze zorgaanbieder, die al participeert in KIK-V, vertelt wat het programma voor hun organisatie kan betekenen.

Zorgaanbieders over KIK-V - Janine von Lindern

Deze zorgaanbieder, die al participeert in KIK-V, vertelt wat het programma voor hun organisatie kan betekenen.

Zorgaanbieders over KIK-V - Jacqueline Joppe

Deze zorgaanbieder, die al participeert in KIK-V, vertelt wat het programma voor hun organisatie kan betekenen.

Programma KIK-V: waar staan we nu?Een tijdlijn met de volgende belangrijke momenten

Wat levert KIK-V op voor uw organisatie?

Binnen KIK-V stellen zorgaanbieders en andere ketenpartijen samen een eerste ‘afsprakenset’ op. Deze afspraken helpen de onderlinge informatie-uitwisseling tussen partijen in de verpleeghuiszorg te stroomlijnen. Als de afsprakenset klaar is en KIK-V deze in de praktijk heeft getoetst, kunnen de ketenpartijen de afspraken in hun werkprocessen gaan implementeren. De afsprakenset vraagt van deelnemende zorgaanbieders dat zij, waar nodig, veranderingen doorvoeren in hun werkprocessen en mogelijke aanpassingen in techniek en software. Naast deze beoogde verbeteringen levert de verandering een aantal concrete voordelen op:

  • Een betere afstemming van uitvragen en hergebruik van gegevens maken het aanleverproces duidelijker, met beter gedefinieerde gegevens en meer afgestemde aanlevermomenten.
  • Meerwaarde voor eigen organisatie. De verzamelde gegevens leveren belangrijke informatie voor de eigen organisatie, die bijdragen aan het gezamenlijk cyclisch leerproces.
  • Sterkere motivatie bij medewerkers. Zij zullen gemotiveerder zijn om kwaliteitsinformatie aan te leveren als zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van al aanwezige gegevens en zij beter inzicht krijgen in wat er met de gegevens wordt gedaan.

Al deze punten leiden uiteindelijk tot het hoofddoel: verbetering van de kwaliteit van de zorg voor uw bewoners!

Vraag stellen of nieuwsbrief ontvangen KIK-V?

Heeft u een vraag over KIK-V? Of wilt u de nieuwsbrief ontvangen met meer informatie over KIK-V? Laat het weten via het contactformulier.

Wilt u direct deelnemen aan KIK-V?

KIK-V zoekt zorgaanbieders die willen helpen de afsprakenset in de praktijk te toetsen. Op basis van deze ‘praktijktoetsen’ geven we vorm aan de implementatie van de nieuwe werkwijzen en automatiseringsoplossingen bij zorgaanbieders. Als u deelneemt aan de praktijktoetsen, wordt u op maat begeleid bij de voorbereiding op het implementeren van de eerste afsprakenset. Doet u mee? Geef dan op dit contactformulier aan dat u interesse heeft in deelname aan de ‘praktijktoets implementatie’.