Afsprakenset

De Afsprakenset die ketenpartijen zijn overeengekomen, is geen statisch document. Veranderingen in de (verpleeghuis)zorg en de maatschappij kunnen het noodzakelijk maken om de afspraken te wijzigen. De producten van de afsprakenset hebben betrekking op de indicatoren Veiligheid en Personeelssamenstelling uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Ketenpartijen ontwikkelen deze door en zullen de afspraken ook verbreden naar de andere zes indicatoren uit het kwaliteitskader.

Als gebruiker van de Afsprakenset kunt u daaraan uw bijdrage te leveren. Door ons feedback te geven, vragen te stellen en suggesties te doen helpt u mee aan verbetering van de informatie-uitwisseling. Daarmee draagt u bij aan een betere kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Gebruik voor uw feedback en vragen het contactformulier onderaan deze pagina.

De meest actuele versie van de Afsprakenset en de overige producten zoals Uitwisselprofiel ODB staan op de publicatieomgeving van de technische documentatie.