Rollen

Ook over de manier waarop wijzigingen in de Afsprakenset tot stand komen, hebben de ketenpartijen afspraken gemaakt. Het proces om tot wijzigingen te komen is vastgelegd in verschillende stappen.

Op deze pagina vindt u de inhoud van het beheerproces.