Themabijeenkomst KIK-V geeft richting aan de volgende fase

De ketenpartijen in de verpleeghuiszorg staan met elkaar voor een nieuwe fase: het is nodig dat er een aanscherping plaatsvindt in de doelen van het programma KIK-V om de implementatie van KIK-V een extra impuls te kunnen geven. Tijdens een themabijeenkomst op 17 maart hebben de ketenpartijen met elkaar een richting uitgezet en zijn er vervolgafspraken gemaakt om te komen tot het uitvoeren van de doelen.

Themabijeenkomst 17 maart
Beeld: ©Beeldredaktie / Herbert Wiggerman

De essentie van KIK-V is om te komen tot een Afsprakenset met bijbehorende uitwisselprofielen, zodat vraag en antwoord beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Het doel van de themabijeenkomst was om met de ketenpartijen te duiden wat een optimale informatie-uitwisseling betekent en hoe de keten in gezamenlijkheid hieraan invulling gaat geven. Hoe kan de waarde van KIK-V beter inzichtelijk of voelbaar worden gemaakt (waarde vergroten) en daarmee het implementatieproces worden versneld?

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg namen deel aan de themabijeenkomst. Patiëntenfederatie Nederland, zorgaanbieders, brancheorganisatie ActiZ, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgkantoren en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Zorginstituut Nederland.

Van millstone naar milestone

Ernst van Koesveld (Directeur-Generaal Langdurige Zorg bij VWS) opende de bijeenkomst door stil te staan bij het ‘lonkend perspectief’ van KIK-V. ‘Laat de data stromen, zodat ze overal optimaal gebruikt kunnen worden. Verminder administratieve lasten door technische oplossingen in te zetten. Gebruik de informatie om van elkaar te leren en met elkaar te verbeteren.’

Dit vraagt om ontwikkeling bij alle ketenpartijen. Van Koesveld benadrukte de kansen die KIK-V biedt om van ‘millstone’ (molensteen) naar ‘milestone’ (mijlpaal) te transformeren. ‘De millstone is de huidige situatie: informatie-uitwisseling is lastig en kost tijd. Het loont om richting de milestone te bewegen: informatie-uitwisseling als onderdeel van goede zorg, integraal in de organisatie en met KIK-V als norm. Dat betekent ook verbinding maken met andere uitvragen zoals eOverdracht. Dan gaat iedereen baat hebben bij KIK-V.

Van ‘lonkend perspectief’ naar concrete invulling

De afgelopen jaren is in de keten gewerkt aan het maken van afspraken tussen de deelnemende partijen over de onderlinge gegevensuitwisseling. Deze afspraken zijn opgenomen in de Afsprakenset KIK-V. De specifieke afspraken voor de aanlevering van gegevens door de zorgaanbieder voor publicatie in het Openbaar Databestand (ODB) zijn opgenomen in het uitwisselprofiel ODB. Nu is het tijd voor grote stappen voorwaarts: meer uitwisselprofielen en concretisering van doelen. Met het ‘lonkend perspectief’ van KIK-V als stip op de horizon was het vervolgens aan de ketenpartijen om hier invulling aan te geven en de benodigde stappen te formuleren.

Tijdens de themabijeenkomst werd binnen én tussen de ketenpartijen gesproken over onder andere samenwerking, elkaar versterken, het loslaten van oude werkwijzen en het ontwikkelen van bewijskracht dat KIK-V écht waarde toevoegt. De IGJ benoemt dat het loslaten van oude werkwijzen binnen haar organisatie gebeurt door stappen te zetten met het eerste uitwisselprofiel voor de IGJ. Zo worden bestaande vragenlijsten kritisch doorlopen en aangepast waar nodig. ‘We realiseren hiermee een flinke reductie van informatie-uitvragen’, aldus de IGJ.

Themabijeenkomst KIK-V
Beeld: ©Beeldredaktie / Herbert Wiggerman

Afspraken maken

Ketenpartijen hebben elkaar nodig om verder te komen. Patiëntenfederatie Nederland (PFN) geeft aan in gesprek te willen blijven met andere ketenpartijen over hun vragen. ‘Deze bevatten voor ons, voor cliënten en voor naasten relevante (keuze-)informatie waarop we kunnen meeliften.’ ZN benadrukte nogmaals het belang van samenwerking: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Aan het einde van de bijeenkomst is een groot aantal stappen voor het behalen van de doelen per ketenpartij gedefinieerd, is aangegeven waar ketenpartijen elkaar kunnen ondersteunen of versterken en zijn hierover vervolgafspraken binnen én tussen ketenpartijen gemaakt. Een mooie opbrengst die gebruikt zal worden om stappen te zetten richting het lonkend perspectief van KIK-V.