Zelfscan KIK-V aanvragen?

De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij implementatie.

Aanvragen
Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Home

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, en minder administratieve lasten. Over de ketenpartijen leest u meer op de pagina Samenwerkingspartijen.

Bijeenkomsten KIK-V

Startbijeenkomst kennissessies

Let op! Dit is geen webinar, maar bedoeld voor zorgaanbieders die besloten hebben te starten met het implementeren van KIK-V. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij deelnemen aan een reeks van 4 kennissessies, waarvan de eerste sessie op bovengenoemde datum plaatsvindt. Vervolgsessies worden in overleg met de deelnemende zorgaanbieders gepland.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Startbijeenkomst kennissessies

Let op! Dit is geen webinar, maar bedoeld voor zorgaanbieders die besloten hebben te starten met de inhoudelijke implementatie van KIK-V. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij deelnemen aan een reeks van 4 kennissessies, waarvan de eerste sessie op bovengenoemde datum plaatsvindt. Vervolgsessies worden tijdens de eerste sessie gepland. 

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Informatiebijeenkomst 'Starten met KIK-V'

Binnen het programma KIK-V zijn we volop bezig met het effectiever en efficiënter maken van gegevensuitwisseling in de keten. Tijdens de informatiebijeenkomst ‘Starten met KIK-V’ vertellen adviseurs van KIK-V meer over het programma en de mogelijke implementatiestappen.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Nieuws

Meer nieuws