Zelfscan KIK-V aanvragen?

De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij implementatie.

Aanvragen
Verpleeghuiszorg
© Hollandse Hoogte

Home

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V: Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg. Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van kwaliteitsinformatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg, en minder administratieve lasten. Over de ketenpartijen leest u meer op de pagina Samenwerkingspartijen.

Starten met KIK-V

Informatiebijeenkomst over de implementatie van de afsprakenset KIK-V

Zorgaanbieders die al deelnemen aan KIK-V vertellen over hun ervaringen. Zo hoort u van uw vakcollega’s wat KIK-V betekent in de dagelijkse praktijk, in het werkproces en wat het oplevert. De bijeenkomst is zowel voor beleids- als ICT-medewerkers interessant.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Start eerste reeks kennissessies voor zorgaanbieders

Om zorgaanbieders te ondersteunen bij de implementatie van de afsprakenset KIK-V organiseren we reeksen van kennissessies voor zorgaanbieders. Tijdens de bijeenkomsten nemen we u mee in de verschillende implementatiestappen en in het proces helpen we u met formats en tools. Hebt u interesse in deelname aan deze kennissessies? Binnenkort start de eerste reeks van kennissessies. U kunt zich aanmelden via info@kik-v.nl.

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie online

Nieuws

Meer nieuws