Zelfscan KIK-V aanvragen?

De zelfscan geeft inzicht in de verwachte impact bij implementatie.

Aanvragen
Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Home

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V.  Doel is het stroomlijnen van de uitwisseling van informatie, het beter afstemmen van nieuwe uitvragen en het meer hergebruiken van informatie. Alles met het oog op een betere informatie-uitwisseling en minder administratieve last. Over de ketenpartijen lees je meer op de pagina Samenwerkingspartijen.