Doe mee met KIK-V!

Live bijeenkomst op 28 mei 2024 voor zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg

Meer informatie
Verpleeghuiszorg
Beeld: ©Hollandse Hoogte

Home

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen. Het doel van het programma is het stroomlijnen van de uitwisseling van verantwoordingsgegevens tussen informatie vragende partijen en zorgaanbieders rond de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en de bedrijfsvoering. Door gegevens van zorgaanbieders die geregistreerd worden efficiënter te ontsluiten en te (her)gebruiken leidt dit tot minder administratieve lasten en betere informatie.

Gezamenlijke afspraken
Binnen KIK-V maken we afspraken over wie welke gegevens opvraagt en hoe deze worden uitgewisseld. Zorgaanbieders kunnen op grond van die afspraken hun data geautomatiseerd en veilig delen met de vragende partijen.

Toekomstbestendige zorg
KIK-V is een stap voorwaarts naar toekomstbestendige zorg en sluit aan op landelijke ontwikkelingen zoals IZA, het WOZO en Wegiz. Samen zorgen we voor gestroomlijnde processen, minder administratieve lasten, vergelijkbare data en de mogelijkheid om voortdurend te verbeteren.

KIK-V: Waarom en wat houdt het in?

In het programma KIK-V werken ketenpartijen in de verpleeghuiszorg samen aan het stroomlijnen van de informatie-uitwisseling, aan de hand van een afsprakenset. Deze video legt uit waarom dat nodig is en wat het inhoudt. 

Nu vragen ketenpartijen zoals de zorgkantoren, de NZa, de IGJ en het Zorginstituut aan zorgaanbieders vooral om gegevens aan te leveren via centrale databases om zo het aantal uitvragen aan een zorgaanbieder te beperken.

Helaas sluiten deze centrale informatiebronnen niet altijd aan bij de behoeften van de ketenpartijen. Die hebben actuelere gegevens nodig of van een ander detailniveau.Soms zijn aanvullende gegevens nodig of veranderen behoeften door externe factoren. Het gevolg is: juist méér uitvragen aan de zorgaanbieder. 

En die had dat al zo druk! Tussen ketenpartijen is er weinig afstemming over deze uitvragen. De gegevens zijn, als appels en peren, onderling niet goed vergelijkbaar. Er zijn verschillen in definities en formaten, in uitvraagmomenten en in de periode waarover informatie wordt gevraagd. En dat leidt weer tot minder bruikbare informatie voor ketenpartijen.

Daarom streeft het programma KIK-V naar een nieuwe manier van gegevensuitwisseling. Hoe? Niet met één centrale database met alle informatie over de zorgaanbieders.

De oplossing ligt in het definiëren en samenstellen van een standaard gegevensset. Deze set bestaat uit gegevens die een zorgaanbieder al registreert in bestaande processen zoals voor het personeelsbeleid, de financiële bedrijfsvoering of cliëntondersteuning. De gegevensset staat bij de bronhouder, de zorgaanbieder zelf. Ketenpartijen baseren hun uitvragen alleen op deze gegevensset. In KIK-V-verband stemmen ze met elkaar af welke uitvragen dit zijn.

Het is gemakkelijk om nieuwe vragen toe te voegen als deze met de bestaande gegevensset beantwoord kunnen worden. De zorgaanbieder stelt uit de gegevensset de antwoorden samen en deelt alleen deze antwoorden met ketenpartijen. Omdat elke vraag wordt beantwoord met diezelfde gegevensset gaat de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de antwoorden omhoog. En de inspanning voor de zorgaanbieder blijft beperkt.

Meer weten? Kijk op onze website of mail met infokikv@zinl.nl.

Bijeenkomsten KIK-V

Doe mee met KIK-V! Fysieke bijeenkomst

Op 28 mei organiseert KIK-V een fysieke bijeenkomst voor alle zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg. In de bijeenkomst kom je meer te weten over wat KIK-V is en wat erbij komt kijken voor je eigen zorgorganisatie. Er is ruimte en tijd om kennis en ervaring uit te wisselen met zorgaanbieders die al actief aan de slag zijn met KIK-V in hun organisatie. Voor alle aanbieders in de verpleeghuiszorg, die interesse hebben om met de KIK-V werkwijze aan de slag te gaan!

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie De Marïenhof Amersfoort

Nieuws

Meer nieuws