Toegankelijkheid

Deze website voldoet aan de webrichtlijnen voor toegankelijkheid. Het programma KIK-V valt onder de verantwoordelijkheid van het Zorginstituut en wordt door het Zorginstituut uitgevoerd.

Webrichtlijnen

De webrichtlijnen van de Nederlandse overheid schrijven voor dat websites van organisaties zoals het Zorginstituut,en ook KIK-V, toegankelijk zijn voor alle burgers, ook voor hen die visueel of lichamelijk gehandicapt zijn.

Deze website is gepubliceerd in 2020 en nog niet getest op toegankelijkheid.