Copyright

Het programma KIK-V valt onder de verantwoordelijkheid van het Zorginstituut en wordt door het Zorginstituut uitgevoerd. Op de teksten, afbeeldingen en de inhoud van documenten die op deze website gepubliceerd worden ten behoeve van de uitvoering van het programma, berust het auteurs- of publicatierecht bij Zorginstituut Nederland.

Verwijzingen

Het staat u vrij om vanaf uw eigen website via hyperlinks te verwijzen naar webpagina's of documenten op deze website. In de context van de hyperlinks is het toegestaan om in eigen bewoordingen de brontekst van de hyperlink te omschrijven.

Citaten

Het staat u vrij om op uw eigen website passages van webpagina's of uit documenten van het Programma KIK-V over te nemen. In dat geval verlangen wij echter wel dat u het Programma KIK-V als bron vermeld: 'Bron: Programma KIK-V - www.kik-v.nl'.

Voor zover wij documenten van derden aanbieden, berust het auteursrecht bij de betreffende bron.

Afbeeldingen

Afbeeldingen zijn ofwel het eigendom van het Zorginstituut, ofwel zijn speciaal voor publicatie op de website aangekocht. Het overnemen van afbeeldingen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming. Neem eventueel contact op met het team KIK-V.