Privacy

Privacy

Het programma KIK-V valt onder de verantwoordelijkheid van het Zorginstituut en wordt door het Zorginstituut uitgevoerd.

De persoonsgegevens die het programma KIK-V verwerkt ten behoeve van de uitvoering van het programma worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van het Zorginstituut.

Het privacy statement van het Zorginstituut is dan ook van toepassing op de werkzaamheden van het programma.