Zorgaanbieders

Zorgaanbieders hebben op verschillende manieren, op verschillende momenten en aan verschillende partijen te rapporteren over de kwaliteit van hun organisatie. De basis hiervoor ligt in het huidige Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit rapporteren kost zorgaanbieders veel tijd en energie. KIK-V heeft als doel dit proces te stroomlijnen en de aanlevering te uniformeren.

Werken volgens de KIK-V werkwijze zorgt voor een overzichtelijk en efficiënt uitwisselproces van kwaliteitsgegevens doordat gegevensuitvragen en –aanbod beter op elkaar zijn afgestemd. Ook wordt er gebruik gemaakt van gegevens die al door zorgaanbieders geregistreerd worden, wat leidt tot minder administratieve lasten voor de medewerkers.

Wat levert het op?

Werken volgens de KIK-V werkwijze levert voor zorgaanbieders structurele voordelen op:

  • Overzichtelijk aanleverproces en lagere administratieve lasten. Het aanleveren van informatie wordt makkelijker en efficiënter door gestandaardiseerde uitvragen en door het geautomatiseerd halen van brongegevens uit processystemen. Gegevens hoeven maar één keer geregistreerd te worden om meervoudig te gebruiken. Dit leidt tot een zo goed mogelijke match tussen informatievraag en -aanbod met een lagere administratieve last voor jou als zorgaanbieder. Omslachtige handmatige bewerkingen worden verleden tijd.
  • Helderheid rondom gebruik van informatie. De afsprakenset maakt inzichtelijk welke partijen welke informatie uitvragen, waarom ze dat doen en wanneer. Er wordt een duidelijke terugkoppeling gegeven door de landelijke ketenpartij over wat er met de informatie gebeurt.
  • Betere kwaliteit van gegevens. KIK-V begint bij het verkrijgen van inzicht en op orde brengen van je eigen informatiehuishouding. Beter gedefinieerde gegevens zorgen voor een betere kwaliteit van die gegevens. Er is geen ruimte voor verschillende interpretaties door zorgaanbieders.
  • Bruikbare gegevens voor interne sturing en leren en ontwikkelen. Door afspraken te maken over definities wordt data ook beter bruikbaar voor intern gebruik. De verzamelde gegevens kunnen ingezet worden voor interne sturing, maar ook het vergelijken met andere zorgaanbieders wordt makkelijker. Dit draagt bij aan het samen leren en verbeteren van de zorg.
  • Op termijn verwachten komt zo betere keuze-informatie beschikbaar die cliënten en naasten kan ondersteunen bij het maken van een passende keuze voor een verpleeghuis.
  • Aansluiten op landelijke ontwikkelingen. Passende langdurige zorg vraagt om goede gegevens op de juiste plek op het juiste moment. De afspraken die binnen de langdurige zorg nodig zijn over welke gegevens op welke manier uitgewisseld worden behoren tot het netwerkperspectief. Eenmalig registreren en meervoudig gebruik van gestructureerde data is hierin het uitgangspunt. Deze beweging is terug te zien in het IZA, de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel en de Wegiz. Hiermee past KIK-V in de beweging van betere samenwerking in de zorg via een effectieve en efficiënte informatievoorziening. Bovendien zijn digitalisering en datagedreven werken ontwikkelingen waar zorgaanbieders mee te maken hebben of krijgen. KIK-V ondersteunt deze beweging. Binnen het programma WOZO wordt KIK-V genoemd als de norm op het gebied van informatieuitvragen en gegevensuitwisseling.

Meedoen met KIK-V?

Het programma KIK-V biedt ondersteuning om, op een bij de zorgorganisatie passende manier, stappen te zetten op het gebied van datagedreven werken. Als je als zorgaanbieder kiest om aan de slag te gaan met KIK-V, bestaat de keuze tussen twee implementatietrajecten: een inhoudelijke en/of technische implementatie. 

Lees meer over de inhoudelijke en technische implementatie. Benieuwd wat KIK-V voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Vul dan direct vrijblijvend de zelfscan in!


* Enkele voorbeelden van kwaliteitsinformatie van zorgaanbieders: aantal fte, diversiteit in kwalificatieniveau, loonkosten, ziekteverzuim, omgang met medicatiefouten, medicatiereview en advanced care planning. Maar ook gegevens over het welbevinden van de cliënt.

Dit plaatje beschrijft de verschillende fases die voor komen in de KIK-V implementatie
Beeld: ©KIK-V

Fasering KIK-V implementatietraject

De keuze voor een implementatietraject wordt gemaakt in fase 0. Deze fase en de daaropvolgende fases worden beknopt beschreven op de volgende pagina's. De handreiking Starten met KIK-V biedt een uitgebreidere toelichting voor zorgaanbieders die hier meer informatie over willen.