Ondersteuning voor zorgaanbieders

Kan ik ondersteuning krijgen bij het implementeren van KIK-V?

Het programma KIK-V kent een breed ondersteuningsaanbod. Daarbij richten we ons op zorgaanbieders, landelijke ketenpartijen en softwareleveranciers. Allen spelen hun eigen rol in het zorglandschap, dus de gevolgen van KIK-V zijn voor deze partijen ook verschillend. Deze pagina geeft het actuele ondersteuningsaanbod weer. Een aantal voorbeelden van het ondersteuningsaanbod voor zorgaanbieders zijn: 

Waar bestaat de ondersteuning vanuit KIK-V precies uit?

Naast het ondersteuningsaanbod in de vorm van documentatie, is er voor zorgaanbieders een implementatieadviseur als persoonlijk aanspreekpunt. Wanneer een zorgaanbieder start met de inhoudelijke implementatie begeleidt de implementatieadviseur de werksessies. Ook faciliteert de implementatieadviseur het proces rondom de technische implementatie en is de implementatieadviseur de schakel tussen de zorgaanbieder en softwareleverancier. Bovendien fungeert de implementatieadviseur als vraagbaak.

Om succesvol met de implementatie te starten is het noodzakelijk dat binnen de organisatie intern draagvlak voor deelname is en dat een projectleider is aangesteld.

Aan de slag met KIK-V? Lees hier hoe jij met KIK-V kunt beginnen of neem contact op met een van de implementatieadviseurs in jouw regio:

Implementatieadviseurs KIK-V
Implementatieadviseurs van KIK-V

Regio Noord-Oost: Lisette Baas

Regio Noord-West: Maja Bakker

Regio Midden-Noord: Jos van Doorn

Regio Midden-Zuid: Annemiek Nelissen

Regio Zuid: Sebastiaan Vliegen

Coördinator team Implementatie: Josien de Reuver

Implementatieadviseur technisch: Laura Nagel

Algemeen Implementatieadviseur: Cato Barels